Hoppa till innehåll

Fortsatt stort sug efter lokförare

Den senaste tiden har vi kunnat notera en ökad trend både vad gäller godstransporter och intresset för tågresande. I takt med detta ökar även behovet av kompetens inom tåg-och järnvägsbranschen. Vi har även tidigare skrivit om behovet av fler lokförare, vilket är det mest synliga och kännbara yrkeskategorin för resenärer och godsköpare.

För att kunna möta upp den stora efterfrågan har branschen, tillsammans med lokförarskolorna, ansökt om att få starta fler lokförarskolor under kommande år. Söktrycket till just lokförarutbildningen är högt, vilket såklart är glädjande för branschen. Trafikverksskolan  rapporterade 1 500 sökande till lokförarutbildningen inför kommande terminsstart. Detta är ett rekordhögt antal sökande till en utbildning med 36 platser.

I utbildningen ingår en hel del praktik och i takt med det ökade tryck som fler utbildningsplatser kräver, behöver företagen som tillhandahåller praktikplatser säkerställa god utbildning med god balans mellan teori och praktik som ska resultera i anställningsbara lokförare. Med anledning av detta har Tågföretagens styrelse ingått en branschöverenskommelse för att säkerställa att prognoser och avsiktsförklaringar som utgör underlag för antalet lokförarelever hedras samt att motsvarande antal praktikplatser erbjuds till eleverna.