Hoppa till innehåll
budgetpropositionen 2024. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Budget utan riktning

Så kom den då – statsbudget för 2024 – efter en lång rad pressmeddelanden om olika satsningar, nedskärningar och omprioriteringar. I tisdags lämnade regeringen så budgetförslaget över till riksdagen. Det är en stram och försiktig budget, inte minst ur klimat-och miljöperspektiv.

De förslag som nu presenteras kommer bland annat att generera ökade utsläpp med 20 miljoner ton fram till 2030. Det konstaterar regeringens själva. De största reformerna är sänkt skatt på bensin och diesel och sänkt reduktionsplikt. Det är också de förslag som har mest negativ effekt på klimatet. Transporter och infrastruktur är i stora drag lågt prioriterat och vi ser inga reformer på området. Med en infrastruktur som i många avseenden är eftersatt, inte minst järnvägssystemet, skulle man kunna önska mer medel till att just hantera detta. Regeringen talar ofta om tillväxt, konkurrenskraft och industrietablering. Hur detta ska bli verklighet med dagens infrastrukturbrister är verkligen en fråga att fundera på. Läs mer

I veckan hade CER årsmöte i Gdansk. Det har blivit glesare mellan möten på internationell nivå, där man ses IRL som det väl numera heter. Det var välkommet med en god uppslutning från Europas järnvägsföretag. Det finns en fortsatt stor medvetenhet om kriget i Ukraina och det går inte att ta miste på den grundläggande stödambitionen från EU:s sida. Höjdpunkten vid mötet var en presentation och diskussion med Kris Peeters, vicepresident med ansvar för transportinvesteringar på Europeiska Investeringsbanken, EIB. En tydlig rekommendation från EIB är att staterna bör tänka utanför boxen kring traditionell anslagsfinansiering vid utbyggnad av infrastruktur. Man ser exempelvis utgivande av gröna obligationer som något att titta mer på kopplat till konkret järnvägsutbyggnad. Här kan återbäring från EU i form av CEF-pengar till ”missing links” i den europeiska transportinfrastrukturen bli en katalysator och Sverige behöver ta fram en CEF-strategi.

I riksdagen hölls ett seminarium om de extrema och kritiska behoven av utbyggnad av järnväg i södra Sverige. Det blev en träffsäker genomgång av brister och möjliga lösningar. Det mest uppenbara är behovet av tempo i utbyggnaden av järnvägen i södra Sverige och det är inget mindre än en nationell angelägenhet.

Under veckan släppte vi tillsammans med Swedtrain biljetterna till årets Järnvägsdag. Den har temat Spåra framtiden: Finansiella möjligheter och investeringsstrategier för framtidens järnväg. Tillsammans med politiker, investerare och ekonomer tar vi oss an temat genom paneldebatter, kunskapshöjande presentationer och visionära diskussioner. Självklart har vi även gott om tid för nätverkande och mingel! Ett riktigt bra early bird-pris för våra medlemmar fram till den 11 oktober. Hoppas vi ses där!

Medielänkar vecka 38

Blanka inte AB Sverige

För ett litet och omvärldsberoende land som Sverige är varumärket centralt. Handeln med varor och tjänster, våra diplomatiska relationer, framgången för svenska bolag utomlands och vår förmåga att locka hit kapital och kompetens. Allt påverkas av hur Sverigebilden ser ut.
Läs artikeln på di.se

Stort tågstopp väntas i Skåne – resenärer uppmanas jobba hemma

På sträckan mellan Malmö och Lund kommer tågen från och med fredagen att ersättas med buss i tio dagar. Stoppet berör 60 000 personer dagligen.
Läs artikeln på sverigesradio.se

Budgetpropositionens A-Ö för klimat och transporter

Budgetpropositionen har recenserats på många håll och jämförts med vad som utlovats, tidigare anslagits eller vad som krävs för att nå klimatmålen. Men vad innebär budgeten mer konkret? Mattias Goldmann sammanställer budgeten från A till Ö med fokus på transportsektorns omställning.
Läs artikeln på miljo-utveckling.se

Regeringen: Kraftig ökning av utsläpp till 2030

Utsläppen ökar med uppemot 10 miljoner ton fram till 2030 med nuvarande politik. Det konstaterar regeringen själv i sitt budgetförslag. Samtidigt minskar anslagen för klimat och miljö med 259 miljoner kronor nästa år.
Läs artikeln på dn.se

Karin Pihl: Här är betyget på regeringens höstbudget

Det är strama miner och dystra tider. Jobbskatteavdrag och satsningar på försvaret är bra. Men järnväg och VA-systemen fortsätter att förfalla.
Läs artiklen på gp.se

Fotograf: Ninni Andersson/Regeringskansliet