Hoppa till innehåll

Spåra framtiden

Investering och finansiering av infrastrukturutbyggnad är ett spännande ämne – det är uppenbart! Biljetterna till Järnvägsdagen, som Tågföretagen arrangerar i samarbete med Swedtrain, är slutsålda sedan några veckor tillbaka. Vi har lyckats få till ett program där vi vrider och vänder på finansiering och investering ur politikens, investerarnas och näringslivets synvinklar. Vi kommer bland annat att få lyssna till Andreas Carlson, bostads- och infrastrukturminister, och Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket. Vi får också ta del av exempel på olika finansieringslösningar, såsom Öresundsbron, OPS-exemplet Luleå hamn, organisationsformen Nye Veier i Norge och Trafikverkets Norrlandsuppdrag. Dagen avrundas med en spaning med Kairos Future om hur vi lyfter vi Sveriges infrastruktur in i det 21:a århundradet och järnvägens roll i detta. Vi ser mycket fram emot att träffa branschen den 29 november i Stockholm!

Vi deltog i veckan i infrastrukturministerns branschmöte om förberedelserna inom järnvägsområdet inför vintern. Trafikverket höll en presentation som visade på hög grad av förberedelse och branschen instämde. Sedan de tuffa vintrarna för drygt tio år sedan har många lärdomar dragits och det har blivit bättre. Samverkan fungerar och visar på har en god trend och branschens alla aktörer bedömer att de har bra beredskap inför vintern. Väl genomarbetade beredskapsplaner finns på plats och de måste helt enkelt operationaliseras genom god samverkan. Trafikverket visade på en förståelse för behoven av snabbt kunna tilldela nya tåglägen när störningar sker.

I veckan invigdes Siemens nya lokverkstad i Hallsberg. Tågföretagen var på plats och tog del av den högtidliga invigningen tillsammans med bland annat våra medlemmar Green Cargo och Hector Rail. Den nya depån är utrustad med moderna och avancerade system och verktyg för effektivt och modernt lokunderhåll.

Högre investeringstakt helt nödvändig

Sverige behöver starkare järnväg. Mer kapacitet och mer underhåll. Detta är väl kända behov som länge har varit en del av samhällsdebatten – inte minst bland våra politiker. Det är också ett faktum att Sveriges infrastrukturinvesteringar idag ligger på ungefär en tredjedel av 1960-talets nivåer. I ett land som växer så det knakar, som investerar i nya industrier och som rent geografiskt är beroende av fungerande transportsystem är det inte hållbart. Men liksom många andra samhällsproblem saktar ofta debatten in när finansieringen kommer på tal. I den senaste nationella 12-årsplanen fick infrastruktursatsningarna 799 miljarder kronor. Det räcker inte. Läs mer

Medielänkar vecka 47

Utspelet: Bygg snabbspår från Linköping utan mellanstopp

En ny järnvägssträcka kan vara på gång, om Regionerna Östergötland och Jönköping får som de vill. Sträckan ”Vätterlänken” är tänkt att gå direkt emellan Linköping och Jönköping. ”Vi vill minska det tidsmässiga avståndet mellan Norrköping, Linköping och Jönköping”, säger Jan Owe Larsson (M).
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se 

Lördagsintervjun: Andreas Carlson (KD) om Natos krav på svensk järnväg

Infrastruktur- och bostadsministern om Natos krav på svensk infrastruktur, om Norrbotniabanan och tågstrulet mellan Stockholm–Göteborg. Och vad gör regeringen åt bostadsbristen och byggkrisen?
Lyssna på intervjun på sverigesradio.se

Koldioxidskatter och utsläppshandel räcker inte för att bemöta klimatkrisen

Effekterna av klimatförändringarna blir alltmer uppenbara: skyfall som lamslår New York, översvämningar i Tyskland, omfattande skogsbränder i Europa och Nordamerika, jordskred i Italien och Indien. Samtidigt tickar den globala uppvärmningen oförtrutet på, skriver Pontus Braunerhjelm, professor, Entreprenörskapsforum, BTH och KTH.
Läs artikeln på di.se 

Mer normal jul än normalt

Efter flera år med få resor under jul- och nyårshelgen på grund av reserestriktioner under pandemin exploderade tågresandet förra året. Nu tyder det mesta på en lugnare jul i år med ungefär lika många resenärer som förra året men utspritt under fler dagar. Läs artikeln på jarnvagar.nu

Kollektivavtal är inte en våt filt

Nu är det hög tid för nästa systemskifte. Ledarna och Almega förstår att kollektivavtalen måste anpassas. Det behöver utvecklas hållbara och flexibla avtal som tar hänsyn till dagens specifika behov, såväl företagens som medarbetarnas. Läs artikeln på di.se