Hoppa till innehåll

Ny gemensam branschstandard för tågtekniker

Järnvägscollege har inlett ett förarbete för att tillsammans med branschen och utbildningsanordnare skapa en gemensam standard för tågteknikerutbildningen.

− Att vi nu genom Järnvägscollege tar tag i yrkesrollen tågtekniker innebär att det blir ett tydligt steg framåt mot en starkare kompetensförsörjning och på sikt en bättre fungerande järnväg, säger Linda Ekholm, branschexpert kompetensförsörjning Tågföretagen.

Samrådsmöte för hela branschen 26 januari

Järnvägscollege bjuder in till ett samrådsmöte med hela branschen för dialog, inspel, förslag och tankar om det kommande arbetet med den nya standarden för tågtekniker. Inbjudan riktar sig till främst utbildnings- eller HR-chefer med ansvar för att utbilda eller rekrytera tågtekniker samt utbildningsanordnare med ansvar för tågteknikerutbildning.

− En gemensam standard för tågteknikerrollen skapar trygghet inte bara för våra medlemmar utan också för kommande studenter och andra blivande kollegor i branschen. Det här kommer gynna oss alla, säger Anne Geitmann, generalsekreterare Swedtrain

Är du intresserad av att delta eller bara vill veta mer? Ta kontakt med Andreas Pernblad på Järnvägscollege – andreas.pernblad@trafikverket.se

Järnvägscollege är ett samarbete mellan Trafikverket och järnvägsbranschens parter med syfte att bidra till att fler järnvägsutbildningar med hög och likvärdig kvalitet etableras.