Hoppa till innehåll

Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

En gemensam marknad för järnvägstransporter är en viktig del i skapandet av ett gemensamt Europa för handel och individers rörlighet. De strikta nationella gränser som fortfarande starkt påverkar järnvägen behöver därför ändras så att ett gemensamt och sammanhängande järnvägssystem kan skapas. Syftet med SERA-direktivet är därför mycket vällovligt. Det säger Tågoperatörerna i sitt remissyttrande.

Status
Besvarad

Från
Näringsdepartementet

Svar senast

Ett gemensamt eruopeiskt järnvägsområde