Hoppa till innehåll

Förslag till ändring av Transport­styrelsens föreskrifter om avgifter

Tågföretagen anser att avgiftsstrukturen är en viktig del för att uppnå en fungerande järnvägsmarknad och ett styrmedel för att uppnå klimatmålen. Järnvägen är avgörande för måluppfyllelse inom hållbarhet, klimat och tillgänglighet, samtidigt som järnvägen lever under ett ständigt kostnadstryck 2 orsakat av diverse utmaningar kopplade till bland annat det nya planeringssystemet MPK.

Under de senaste åren har samtliga järnvägsföretag fått utstå kraftiga ekonomiska förluster och ökade kostnader till följd av ett försämrat planeringsläge och ändrade omvärldsförutsättningar. Att lägga på ytterligare kostnader, i enlighet med Transportstyrelsens förslag, är inte lämpligt.

Tågföretagen vill i synnerhet påpeka att det är viktigt att inför framtida avgiftshöjningar ha omvärldsläget och andra utmaningar i åtanke när avgiftshöjningar bestäms.

I övrigt har Tågföretagen inget ytterligare att erinra förslaget som lämnats i remissunderlaget.

Läs hela Tågföretagens yttrande gällande förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter

Status
Besvarad

Från
Transportstyrelsen

Svar senast
1 september 2023

Remiss av förlag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter