ERTMS

Tåg­företagen har under lång tid argumenterat för att staten – i linje med vad flertalet jämförbara länder redan beslutat – ska bidra till investeringen i ERTMS-ombordutrustning i tillägg till de medel som kan erhållas från EU (CEF).

Kopplingen till bromsprocenttabeller och det stora inflödet i Sverige av kompositbromsade vagnar ger ytterligare argument för ett statligt stöd.

Tåg­företagen fortsätter att arbeta för statlig medfinansiering av ERTMS-ombordutrustning inom ramen för ny nationell plan, se ovan. Målet är att statligt stöd till operatörerna ska bli så omfattade som möjligt.