Hoppa till innehåll

ERTMS nytt signalssystem för Sveriges järnväg

ERTMS är ett signalsystem som driver på digitaliseringen inom järnvägen och är en förutsättning för framtida utveckling av järnvägen i form av höghastighetsjärnvägar och automation. ERTMS är ett EU-gemensamt signalsystem och målet är att systemet ska underlätta för gränsöverskridande trafik samt förenkla trafikledningen.

I Sverige har Trafikverket ansvaret för införandet av ERTMS.

Tågföretagen har argumenterat för att staten – i linje med vad flertalet jämförbara länder redan beslutat – ska bidra till investeringen i ERTMS-ombordutrustning i tillägg till de medel som kan erhållas från EU (CEF).

Kopplingen till bromsprocenttabeller och det stora inflödet i Sverige av kompositbromsade vagnar ger ytterligare argument för ett statligt stöd.

Tågföretagen fortsätter att arbeta för statlig medfinansiering av ERTMS-ombordutrustning inom ramen för ny nationell plan. Vårt mål är att statligt stöd till operatörerna ska bli så omfattade som möjligt.

Artiklar

Läs mer artiklar om ERTMS

Gustaf Engstrand

Näringspolitisk chef

Stockholm

+46709961799 E-post

Läs mer