Hoppa till innehåll

Uppkoppling på tåg

Möjligheten för tågresenärer att ta del av moderna digitala tjänster är viktig för utvecklingen av ett hållbart resande och därmed för möjligheten att kunna bo och driva företag i hela landet. Ingen enskild aktör kan på egen hand lösa utmaningarna med uppkoppling på tågen, utan det behövs samverkan och samarbete mellan flera aktörer.

I rapporten ”Bättre mobil uppkoppling för tågresenärer i hela Sverige” föreslår Post- och Telestyrelsen, PTS, ett antal åtgärder som kan göra stor skillnad för att förbättra uppkopplingen på tågen. Tågföretagen ser fram emot att regeringen nu snabbt går vidare med de mest prioriterade förslagen. Tågföretagen har tillsammans med TechSverige dialog med PTS där vi bidrar för att Sveriges tågresenärer kan dra full nytta av digitaliseringens möjligheter.

Artiklar

Läs fler artiklar om uppkoppling

Lina Lagerroth

Näringspolitisk expert

Stockholm

+46 8 762 67 13 +46 76 767 88 56 E-post

Läs mer