Hoppa till innehåll

Långväga internationella gods- och persontransporter

Ännu en fullmatad vecka till ända. Långa järnvägstransporter, därmed även gränsöverskridande, har stått i centrum. Samrådsmöte om införande av det gränsöverskridande signalystemet ERTMS – efter förra veckans möte i Trafikutskottet – var i någon mån framåtblickande, men vi får inte riktigt den respons vi eftersträvar från Trafikverket. Det är förvånansvärt svårt att få fäste med argumentet att om inte det nationella projektet är lyhört och bidrar till ett kraftfullt finansieringsåtagande gentemot kunderna på infrastrukturen, så blir det svårt för samma kunder (=stora och små tågoperatörer) att bidra till förverkligandet av visionen. Det är en helt rimlig vision att Europas järnvägar har ett gemensamt signalsystem. Men det är samtidigt svårt att se hur det ska kunna bli en realitet inom de närmaste 30 åren om inte en större förståelse för kundernas utmaningar infinner sig. Vi hoppas verkligen komma till adekvata lösningar snarast, men nog om ERTMS för denna gång.

Gränsöverskridande godstransporter som dellösning på klimatutmaningen firades på bästa sätt i Bryssel den 19 februari. Noah’s Train, det vill säga världens längsta transformativa konstverk, är en övertygande manifestation. Tåget startade från klimatmötet i Katovice och har rest via Berlin, Wien, Paris till slutstationen i Bryssel. Med detta tågkonstverk når nyttan med godstransporter på järnväg ut till allmänheten och tåget ställs ut under kommande två helger på tågstationen Schaerbeek i Bryssel. Lokala graffitikonstnärer skapar konstverket genom att graffittispraya fraktcontainers som lastas på containervagnar. För att nå ut med rekommendationer till alla intressenter och politiker har dokumentet Rail Freight Forward / 30 by 2030 tagits fram. Det enkla budskapet är att järnvägen ska fördubbla sin andel av EU:s transporter till 2030 för att bidra till klimatmålen. Vi rekommenderar varmt två minuters film här för inspiration.

Veckan avslutades med styrelse- och medlemsmöte i CER under vår ordförande Crister Fritzsons ledning. Även inom CER diskuteras hur järnvägens företrädare kan bli mer synliga i klimatdebatten, med inspiration från genombrottet med Noah’s Train och Rail Freight Forward i ryggen. På passagerarsidan är det viktigt att vi nu kan rida på den positiva trend som råder för långväga resande med tåg. DiscoverEU är det program som för närvarande utvecklas för att möjliggöra för ungdomar att ta sig runt i Europa med tåg. En liten – dock ännu oklar – del av EU:s budget ska investeras årligen för i EU:s 18-åringars resande under ledord som inkludering, mångfald och klimatsmart resande. Samhällsvinsterna bedöms mångdubbelt överskrida investeringen. Även Interrail har för närvarande ett uppsving. Nästan 300 000 Interrailpass såldes 2018 och försäljningen förväntas öka 2019. Samtidigt pågick Greta Thunbergs klimatdemonstration på Bryssels gator…