Hoppa till innehåll

Fördubbling av kapaciteten

Vi är mycket glada och förväntansfulla till att Lina Lagerroth börjat på Tågoperatörerna den 4 mars och hälsar henne varmt välkommen. På papperet är det visserligen endast en 50 procentig ökning av personalen men alla som jobbar med infrastruktur vet att det kommer innebära en minst en fördubbling av kapaciteten för kansliet. Kapaciteten måste ju också analyseras utifrån behovet av reserver och beredskapen att upprätthålla flöden. Det är samma perspektiv som att fyra spår i högtrafikerade stråk, i stället för två spår, innebär betydligt mer än en fördubbling av kapaciteten. Detta eftersom ett stopp på en bana då innebär att det finns tre i stället för ett spår kvar att använda. Oavsett dessa något interna reflektioner är det Linas bakgrund som projektledare – de senaste 10 åren inom komplexa projekt på SJ – som verkligen innebär en intressant komplettering för oss. En av järnvägsbranschens största utmaningar är att skapa mer av processtänk, aktiv förändringsledning och en förbättringskultur. Redan efter några dagar på Tågoperatörerna har Lina börjat vrida och vända på några av våra viktigaste projekt och processer med genast flera positiva effekter.

Veckan har innehållit ett antal ytterligare nystarter. Stärkt branschsamverkan har tagit sig an frågan hur vi gör utrullningen av ERTMS, med eller utan paus, till en realitet. Målet från vår sida är att få fram kritiska beslutsunderlag, skapa relevanta samverkansprocesser och identifiera de stöd och incitament som gör att systemkunderna, dvs tågoperatörerna, deltar aktivt och upplever signalsystemet som ett positivt businesscase. Även MPK-projektet har fått en nystart men de förseningar som nu är en realitet, skapar förutsättningar för en mer samordnad utrullning med branschen. Shift2Rail (EU:s forskningsprogram för järnväg) genomförde en workshop om framtida målbilder och pågående projekt som drivs av Trafikverket och alla är överens om att engagemanget från branschen måste öka för att detta stora forskningsprogram ska vara relevant. Något som branschen bör ta till sig och följa är att den förväntade nyttan av Shift2Rail ska leda minskade livscykelkostnader för järnvägstransporter med 50 procent genom reducerade kostnader för utveckling, byggande, underhåll och drift samt ökad energieffektivitet, ökad kapacitet i spåren med 100 procent samt ökad tillförlitlighet och punktlighet med 50 procent. Vi kommer att återkomma till dessa frågor framgent.

Dagens nyhetsbrev innehåller några medialänkar som speglar intresset för järnvägen för närvarande. Nyhetsmedia rapporterar intensivt om att intresset för långväga resande med tåg fått ett uppsving. Trafikverkets graverande rapporter om att klimatmålen inte uppnås pga ökande godstrafik på väg har synts radio och TV. Samtidigt kommer bevis om att godstrafiken fortsatt har utmaningar – tydliga budskap både i Transportstyrelsens marknadsanalys och i även Dagens Industris artikel i förra veckan om svårigheterna att återskapa ett container-/trailertåg mellan Malmö och Årsta. Idén som framförs av Fossilfritt Sverige om att upphandla tidtabellsstyrda godsskyttlar innebär en utmanande tanke med hänsyn till konkurrensen på transportmarknaden, men är intressant att omgående analysera vidare inom ramen för utvecklingen av regeringens Godstransportstrategi. Värdefullt bidrag till det brådskande tankearbetet kom idag i form av Trafikanalys ambitiösa genomgång av möjliga styrmedel för stimulans av överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart och järnväg.