Hoppa till innehåll

Järnvägen bidrar till samhället

En något kortare arbetsvecka går mot sitt slut. Tankesmedjan Fores och Världsnaturfonden arrangerade Klimatsamtal med kandidater till EU-parlamentet. I transportpanelen deltog Lorentz Tovatt (MP) samt Fredrick Federley (C). Dessvärre fick det aviserade fokuset på godstransporter och överflyttning från vägtrafik till järnväg och sjöfart fick inte så mycket plats. Flyget och flygskammen tog över debatten. Intressant är dock att diskussioner förs på EU-nivån om införande av koldioxidskatt och eget sektormål för transportsektorn. Även tankar kring en europeisk flygskatt som kan bidra till utbyggnad till järnvägen framfördes liksom underlättande av internationella bokningstjänster för tågbiljetter.

I veckan bjöd Trafikverket in till Stärkt samverkan i infrastrukturplaneringen och strategisk dialog. Det var ett välbesökt möte, bland annat flera av våra medlemmar som är aktiva i vår Fokusgrupp Infrastruktur, med en gedigen agenda och mycket information från Trafikverket. Förmiddagen bjöd på information om vilka ramar och förutsättningar som ställs upp i den så kallade sexårsplanen, pågående regeringsuppdrag samt godsstrategin för att nämna några av de ämnen som presenterades. Eftermiddagen ägnades åt att mer i detalj gå igenom planerade investeringarna i banan norra respektive södra Sverige.

Det är årsstämmotider. Både SJ och Jernhusen hade seminarium i anslutning till sina stämmor. SJ:s nya ordförande sedan ett år, Siv Svensson, hälsade välkomna och placerade in SJ i den starka utveckling som tågresandet just nu upplever. Vd Crister Fritzson presenterade det återigen positiva resultatet samt SJ:s utvecklingsprogram. Efter det fick vi förmånen att lyssna till historikern Anders Johnsson som gav sin analys av upp järnvägens bidrag till samhällsutvecklingen i Sverige. Det passade mot den bakgrunden extra bra att Pär Helgesson la ut texten om samhällsnyttorna med att på kort tid bygga nya stambanor för höghastighetståg. Stefan Müchler, Sydsvenska Handelskammaren, summerade med att finansieringssystemen för ny infrastruktur har närapå havererat. Politiken begränsar sig själv. Värdet av de nya stambanorna för de förstorade arbetsmarknadsregionerna kan inte underskattas. Vd Kerstin Gillsbro inledde Jernhusens seminarium med fokus på samverkan, samarbete och resenären. Förtätning av staden är av godo och visionen om framtidens resande mellan storstäderna är nyckelfrågan. Det är allvar nu och kan Greta-effekten infria förväntningarna? Dessa frågor kom upp under en intressant panel med bland andra trafikutskottets ordförande Jens Holm (V) och Skånetrafikens trafikdirektör Linus Eriksson.