Hoppa till innehåll

Trafikverket har under det senaste året kraftigt förbättrat läget i för ansökan av kapacitet ad hoc, det vill säga där Trafikverket ska lämna svar inom fem dagar när järnvägsföretagen söker kapacitet, till exempel för uppstart av nya godsupplägg. Att ad-hoc-systemet fungerar är kritiskt för ökningen av godstransporter på järnväg – med motsvarande minskning av vägtrafiken – och avgörande för godsoperatörernas lönsamhet. Men ”ad-hocen” har åter igen fallerat den senaste veckan, vilket vi tog upp med Trafikverket på JBS styrelsemöte. Trafikverket förklarar bristerna med bemanningsproblem och omfattande banarbetsanpassningar. Trafikverket kraftsamlar nu för att bemanna och har rekryterat nya medarbetare. Trafikverket uppmanar Tågoperatörerna att inte beställa tåglägen som inte och behövs samt att följa den formella processen och inte skapa egna lösningar. Det kan vi klara.

I veckan hade vi styrelsemöte där det huvudsakliga temat var den pågående ombildningen av Branschföreningen Tågoperatörerna till ett sammanhållet förbund för spårtrafikföretag inom arbetsgivarförbundet Almega. Tanken är att vi från den 1 januari 2020 ska samla bransch- och arbetsgivarfrågor under ett tak och att vi därmed får starkare påverkanskraft. Många medlemsföretag inom spårtrafikområdet är redan medlemmar i båda organisationerna. I anslutning till styrelsemötet hölls ett informationsmöte om förbundsbildningsprocessen. Det var glädjande att se att så många tog sig tid att komma för att lyssna och ställa frågor. Information publiceras löpande på här på webben.

Hur ska den nya kollektivtrafiken gå från kostnadsbomb till att bli innovativ och hållbar? Den frågan adresserades på Kollektivtrafikdagen, ett välbesökt evenemang den 15 maj, där intressanta presentationer varvades med frågestunder. Infrastrukturminister Tomas Eneroth öppnade evenemanget och bjöd in branschen att göra sitt för att bli en del av den framtida lösningen. Stora förändringar väntar och idéer som att upphandlingar måste vara mer flexibla och budgivare måste svara på hur ett behov bäst tillgodoses får gehör. Uppföljning och löpande utvärdering av operatörerna blir allt viktigare. Elförsörjningen står också i centrum när vi pratar framtidens kollektivtrafik.

Tågresandet upplever ett uppsving och nog kan man säga att det har stil att resa med tåg 2019, både privat och i arbetet. I tågresandets gryning under andra halvan av 1800-talet var det emellertid extra viktigt att resa med stil. Sveriges radio hade förra helgen i programserien ”Stil” en hel timme om det glamourösa tågresandet och hur det utvecklats fram till tågluffens heyday på 1980- och 1990-talen. Rallarmusik fick också en del utrymme! Väl värt att lyssna på och drömma sig bort men även inspireras inför tågsemestern. Veckans mediebrev innehåller både länk till det och till en hel del annat om tågets uppsving, se nyhetslänkar i nyhetsbrevet.

Nu har Trafikverkets uppföljningsrapport för vintern 2018–2019 publicerats, se separat artikel.

Missa inte JBS FoI-dag den 27 maj, se programmet och anmäl er här!