Hoppa till innehåll
Politikerveckan Almedalen hade färre besökare i år än förra året, som var ett valår med allt vad det innebär för denna politikerarena som ligger endast cirka 2 månader före valdagen. Dock var det möjligen ett mer fokuserat program än tidigare år. Det märktes genom att enskilda möten och rundabordssamtal med tydligt ställda frågor till kunniga paneler dominerade våra dagar i Visby. Vi tror det är en trend att minska på att bara kommunicera och snarare öka på dialogen, och successivt förbättra den. Vi går på det sättet från snack till verkstad. Och vad kunde vara viktigare i dessa tider är klimatet är vår stora ödesfråga. Vad ska politiken leverera? Vad ska medborgarna leverera? Vad ska marknaden leverera? Framtida generationer kräver svar.

Klimatet och det hållbara samhället ramade in årets Almedalen, för transportsektorns del kanske allra bäst exemplifierat av den tävling som anordnades av elbolaget Uniper mellan framtidens hyperloop, elflyg och höghastighetståg. Visst, komfort och restid stod i centrum för den jippoartade argumenttävlingen, men kapacitet, klimatprestanda, energiförbrukning, CO2-utsläpp är aspekter som numera måste tas om hand i det politiska beslutsfattandet.

Klimatet är inte längre en fråga enbart för miljöaktivister och järnvägsnördar. Industriföretag, transportsektorn, energibolagen, livsmedelsbranschen – alla vill nu synas och visa på vad de gör, nu och i framtiden för att lämna sitt bidrag. Alla branscher efterfrågar tydligare politiska styrmedel och de flesta är överens om att omställningstakten måste öka.

Det är påtagligt att det är en lång väg kvar till måluppfyllnad 2030 och 2050. Under sommaren har återigen värmerekord slagits runtom i världen, skogsbränder härjar och världens glaciärer smälter. Det finns en allt större medvetenhet om utmaningarna. Men – och det är ett enormt MEN – vi ser att det finns flera läger, inte minst i transportsektorn som fortfarande hoppas att smärre justeringar av business-as-usual räcker. Svaret är ”det gör det inte”. Potsdaminstitutet skriver nu att vi har 18 månader på oss!

Årets rapportering från Almedalen lyfter många aktuella teman i separata artiklar:  kamp mellan infrastrukturåtgärder, åtgärder för att stärka godstrafiken på järnväg, hur vår framtida energiförsörjning ska se ut, biljettsystem och nattåg till Europa, den nya mobiliteten, ny förbindelse Helsingborg-Helsingör och Arlandas framtid är några av årets teman.

Vi noterar idag positiv ny statistik från Trafikverket om fler tåg och högre punktlighet – branschens samverkan ger resultat!

Läs hela nyhetsbrevet