Hoppa till innehåll

Nattågens renässans är här

För några dagar sedan, den 19 januari 2020 kl 20.38, avgick det första nattåget på den nygamla nattågssträckan Wien – Bryssel. Biljettpriserna för denna direktrutt med två avgångar per vecka – som legat nere sedan 2003 – ligger nu mellan 30 och 230 Euro, där det billigaste alternativet är ett ordinärt tågsäte och det dyraste en egen sovkupé. Det är just nu ÖBB:s Nightjet som successivt rullar ut mot allt fler nattågsdestinationer i Europa. Samtidigt – och som vi tog upp i förra veckans nyhetsbrev – har nattågssatsningen mot Europa från den svenska regeringen kommit närmare konkretisering. Men låt oss i sammanhanget komma ihåg att Snälltåget redan har kommersiellt gångbara nattåg till Berlin , som körs utan subventioner – med mer än fördubblat antal avgångar sommaren 2020 – har rönt stora framgångar under senare tid. Här handlar det i grunden om att skapa rimliga förutsättningar för gränsöverskridande tågtrafik.

Storregionerna runt Stockholm, Malmö/Köpenhamn och Köln/Ruhr kan redan inom ett par år kopplas ihop med nattåg enligt Trafikverkets ambitiösa utredning. Och Europa går igång på frågan – det rapporteras om nattågens renässans från alla håll. Om det på sikt finns resandeunderlag som krävs för daglig kommersiell trafik kan offentliga subventioner initialt användas för att kickstarta marknaden för nattåg även från Skandinavien. Det var därför glädjande att den danske transportministern Benny Engelbrecht sade sig vilja verka för att Danmark ska hoppa på tåget. I en intervju i Politiken meddelade ministern att han gott kan se framför sig att ett nattåg från Sverige som ska i riktning mot Tyskland tar upp passagerare på Kastrup – det skulle spara lite restid och ha en fin symbolik. Dags nu för Sverige, Danmark och andra intresserade länder att gå från teori till praktisk genomförande av dagliga nattåg till kontinenten. Ett smart införande innebär att skyndsamt skapa förutsättningar för att kommersiellt driva denna typ av trafik. Alternativt är det önskvärt med ett konkurrensutsatt anbudsförfarande där flera operatörer kan delta och bidrar till mångfalden. Ett annat alternativ som inte får glömmas bort är naturligtvis att subventionera den enskilda tågbiljetten som omfattar en nattlig resa.

CER – vår intresseorganisation i Bryssel – där Tågföretagens ordförande Crister Fritzson innehaft ordförandeskapet sedan 2017 har nu utsett en ersättare för Crister. Ny ordförande blir ÖBB:s vd Andreas Matthä. Det är ett gott alternativ. Österrike, som har en nytillsatt grön/höger-koalitionsregering, har länge haft en positiv syn på järnvägens roll i samhället och har höga ambitioner för mer passagerare och mer tungt gods på järnvägen. Vi kommer inom kort summera Cristers och Tågföretagens insatser för den europeiska järnvägen där framåtanda och öppenhet för idéer från andra industrier och inte minst digitaliseringens möjligheter varit viktiga inslag.

På samma tema – i slutet av februari 2020 tar Green Cargos vd Ted Söderholm över ordförandeskapet för Tågföretagen efter SJ:s vd Crister Fritzson. Läs Teds kommentar här.

I veckans nyhetsbrev har vi samlat in de senaste dagarnas europeiska media om nattågens renässans, se mediebevakningen.