Hoppa till innehåll

Fyra skjortor och en plan B

Fyra skjortor – det ska man ha med sig när man slutförhandlar EU:s långtidsbudget MFF. I alla fall om man lyssnar på Europeiska rådets ordförande Charles Michel. Om EU:s 27 regeringar kommit överens redan inom fyra skjortbyten är dock en helt annan fråga. Många är vi som tvivlar. Sverige tillhör ”the frugal four”, det vill säga ett av de fyra mest försiktiga länderna när det gäller ökning av EU:s långtidsbudget, framförallt med hänvisning till den kostsamma jordbrukspolitiken. Tågföretagen anser att en rejäl satsning på flaskhalsar och gränshinder i Europas transportsystem verkligen behövs. Vän av ordning tänker i synnerhet på ökat stöd till ERTMS-ombordutrustning. Men om vi ska kunna driva på mot en ökad satsning på den infrastruktur som långväga och gränsöverskridande klimatsmarta transporter kräver, ja då måste vi som nettobetalande medlemsstat också vara beredd att pitcha in ännu mer. Så enkelt är det. Och att Sverige som land skulle tjäna på en ökad EU-budget är en väl etablerad sanning.

Det har under veckan återigen livligt spekulerats i om Sverige verkligen klarar att införa det fjärde järnvägspaketet i juni 2020. Officiella uttalanden från högre ort pekar på att det ännu är oklart hur det ska bli. Men en plan B blir ändå alltmer åtråvärd.

I veckan var det General Assembly i CER – vår intresseorganisation i Bryssel. Till ny ordförande för CER valdes ÖBB:s vd Andreas Matthä. Österrikaren tar över efter Crister Fritzson som nyligen lämnat det ordförandeskap han haft i mer än två år. I Bryssel ägnas för närvarande ansenlig tid och kraft åt uttolkningen av European Green Deal och vad den kan antas innehålla för järnvägssektorn. CER bidrar med goda inspel till EU i det arbetet men också med understöd även i mer konkreta sammanhang. Se CER:s webb och då exempelvis CER:s position avseende Green Deal och deras europeiska järnvägslagsportal – Railway Law Portal.

På webben har vi publicerat inspirerande artiklar om branschens kompetensförsörjning och om våra ambassadörer för yrken i branschen, läs mer..

Många har svarat på vår enkät om nyhetsbreven, men vi ger er alla en chans till att svara senast den 28 februari – Gå till enkäten>>
Alla era synpunkter tas tacksamt emot och kommer påverka innehåll och format framgent. Slutligen stort tack till alla er som redan svarat!