Hoppa till innehåll

Intressekonflikter kan lösas upp

Coronaspridningen slår stenhårt mot oss just nu. De rekordstora krispaketen speglar allvaret. Tågföretagen lämnar ett fundamentalt bidrag till samhällsbygget och inväntar nu att regeringen inser behoven och beslutar om ett stödpaket. Både kollektivtrafiken och den kommersiella persontrafiken, liksom godstrafiken på järnväg måste stöttas. Det behövs likviditetspåverkande åtgärder, exempelvis generell nedsättning av avgifter till Trafikverket. Det finns också behov av regelförenklingar samt fortsatt dialog om lättnader och stöd för att upprätthålla verksamheten i dagsläget och konkurrenskraften i en nära framtid, inte minst för att kunna växla upp när vi börjar ta oss ur krisen.

I dessa coronatider flyter gamla intressekonflikter upp till ytan och nya gör entré. Vilka prioriteringar ska samhället göra för att fatta rätt beslut på kort och lång sikt? Ska vi stänga ner samhället helt eller ska vi upprätthålla en nerskalad men acceptabel nivå på service för att kunna växla upp snabbare när den akuta krisen är över? Människor vill snart kunna resa igen och flyget måste räddas – men till vilket pris för samhällets långsiktiga klimatmål? Och för vår bransch är en avgörande fråga om regeringen kommer prioritera att upprätthålla de nyligen avreglerade marknaderna för person- och godstrafik på järnväg.

Vi noterar att utsläppen i spåren av krisen har minskat radikalt och man kan lätt tro att det som händer nu visar att det är möjligt att förändra vår livsstil och vårt beteende. Expertisen spekulerar dock om det verkligen är så eller om pandemin och de ekonomiska problem som följer tvärtom kan leda till en tvärnit för klimatanpassningen. Är coronakrisen bra eller dålig för klimatet? Frågan är viktig men svaret är inte svartvitt. Självklart kan det som händer nu inspirera till förändring. Vi ser det i vårt dagliga arbete där både större och mindre möten styrs till videokonferenser och vi ser det i Europas godsdistribution där järnvägens kapacitet och annorlunda förutsättningar gör den mer attraktiv för transportköpare, just nu och förhoppningsvis i ett längre perspektiv.

Vi har de senaste dagarna växlat upp vår kommunikation väsentligt i olika kanaler och hoppas att ni alla upplever det som positivt. För att öka koordineringen har vi skapat ett kommunikationsråd kopplat till hur coronakrisen påverkar medlemsföretagen. För uppdateringar rekommenderar vi särskilt att följa sidan Tågföretagen och covid-19 på tagforetagen.se.

Medielänkar vecka 13

Tre globala coronascenarier

McKinsey har tagit fram tre globala coronascenarier. Två av de tre är, enligt McKinsey, mer optimistiska än den nu förhärskande bilden.
Economic impact
In our analysis, three broad economic scenarios might unfold: a quick recovery, a global slowdown, and a pandemic-driven recession. Here, we outline all three. We believe that the prevalent pessimistic narrative (which both markets and policy makers seem to favor as they respond to the virus) underweights the possibility of a more optimistic outcome to COVID-19 evolution.”

Läs hela artikeln på mckinsey.com