Hoppa till innehåll
Persontrafiken har i många fall reducerad drift med färre passagerare (+50% minskning) och färre intäkter. För upphandlad trafik är det i de flesta fall normal drift men med färre passagerare. Sjukskrivningar som begränsar tillgång till kritisk personal har ökat något

Godstrafiken har normal drift med viss ökning men ser också en ökning av sjukskrivningar.

Trafikverket har god intern förmåga och stabil bemanning inom trafikplanering och trafikledning.

Vi inväntar återkoppling på vår begäran om stödpaket som vi framförde till infrastrukturministern i fredags.

Samtal med Folkhälsomyndigheten den 23 mars utmynnade i att de inte kommer att ge några riktlinjer för kollektivtrafiken utan vi får använda oss av de generella riktlinjer som finns.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, arbetar med vilka yrkesgrupper som ska undantas vid en eventuell stängning av skolor och förskolor.