Hoppa till innehåll
Trafikverket noterar att antalet inställda tåg ökar. De får signaler om att stora operatörer förbereder sig för anpassning av trafiken när efterfrågan minskar. Även den regionala aktörer förbereder sig för reduceringar i pendeltågstrafiken. Godstrafiken ligger fortfarande stabil. Diskussioner pågår om att öppna för tätare tågtrafik till Danmark.

Trafikverket har ambitioner att nyttja eventuell frigjord kapacitet för fler banarbeten. En mängd aktiviteter pågår, som dialog med entreprenörer. Personalläget fortfarande är stabilt hos underhållsentreprenörerna.

Läget i korttiden fortsätter att förbättras både avseende kösituationen och bemanning. Frånvaron bland trafikplanerarna är generellt låg.

De it-relaterade järnvägssystemen har en stabil driftsituation och bemanningsläget på Trafikledningscentralerna är fortsatt gott.