Hoppa till innehåll
De flesta tågoperatörer som bedriver långväga persontrafik går med reducerad trafik på grund av personalbrist och få resenärer. Den regionala persontrafiken har inte dragits ner även om antalet resenärer har minskat. Godstrafiken går i stort sett som normalt.

Planerade arbeten för underhåll pågår som vanligt. Leverantörerna ser en ökad sjukskrivning men bedömer att de klarar en neddragning på cirka 20 procent. Trafikverket tar fram en kontinuitetsplan tillsammans med sina leverantörer.

Trafikplanering och Underhåll arbetar med en plan för att nyttja de tider som uppstår vid avbeställningar och hur tider för planerade banarbeten kommer nyttjas.

Under vecka 12 var det 25 ärenden för ansökan om kapacitet av 323 som tydligt kunde relateras till covid-19. Trafikverket ser en stor ökning av ansökning om avbokningar. De stärker upp med medarbetare för att korta kön. Bemanningsläget i arbetet med ansökningar om kapacitet är i nuläget bra.

IT-relaterade järnvägssystem har en stabil driftssituation och bemanningsläget på Trafikledningscentralerna är för närvarande bra.