Hoppa till innehåll
EU-kommissionen har skickat ett riktat brev till alla infrastrukturhållare för att säkerställa att åtgärder vidtas för att upprätthålla järnvägen i Europa. Under covid-19 kan vi se att godstransporter på järnväg över landsgränser är det transportslag som klarat sig bäst medan passagerartrafiken fortlöper med kraftiga reduceringar.

Med anledning av detta brev har Trafikverket listat de åtgärder som vidtagits såhär långt för att hålla järnvägen levande i tider som dessa:

 • Betalningsfristen och kredittiden förlängs för järnvägsföretag och trafikorganisatörer från 30 dagar till 90 dagar. Gäller för de fakturor som skickats efter den 1 mars och fram till den 30 juni.
 • Trafikverket har tillfälligt tagit bort avgiften för att avboka kapacitet så att inte järnvägsföretagen belastas med avbokningsavgifter.
 • Ser över möjligheten att underlätta angående avgifter för järnvägsföretag, men en sådan åtgärd innebär svårigheter att upprätthålla järnvägsnätets standard över tid. Inga lösningar eller beslut klara än.
 • Tillfälligt förstärkt bemanning under en helg för att hantera ad hoc-ansökan och avbokning av kapacitet.
 • Tar fram en plan för att använda kapaciteten som avbokats till att istället utföra underhåll och investeringar i anläggningen. Efter en första analys kunde det konstateras att det var svårt eftersom det är svårt att kortsiktigt planera om för att säkra material och resurser och att den trafik som fortfarande går bör bibehållas.
 • Det finns en risk för brist på reservdelar till maskiner för att utföra underhåll och investeringar framöver. Trafikverket tar tillsammans med leverantörer fram en kontinuitetsplan för verksamheten.
 • Trafikverket har varje vecka kundmöten med järnvägsföretag med anledning av coronakrisen
 • Trafikverket har varje vecka avstämning med andra myndigheter och företrädare från branschorganisationer inom transportsektorn
 • Trafikverket visar på möjligheten att använda järnvägen för godstransporter i Europa med marknadsföringsaktiviteter genom godskorridoren ScanMed och förenklar för nya behov av internationella transporter
 • Trafikverket har kontinuerlig dialog med järnvägsföretag, terminaler och hamnar samt ger en samlad bild av viktig information för internationella transporter och eventuella restriktioner i trafiken genom godskorridoren Scanmed.
 • Trafikverket medverkar i utvecklingen, med anledning av coronakrisen, att delge information om trafiken i TrafikInformationsSystemet (TIS) som RailNetEurope (RNE) tillhandahåller