Hoppa till innehåll
EU:s koordinator för ERTMS-utrullningen, Matthias Ruete, har nyligen presenterat sitt första utkast till ERTMS Work Plan. Dokumentet är ett försök att sammanfatta alla utmaningar med ERTMS-utrullningen inom Europa samtidigt med pågående avveckling av medlemsstaternas gamla signalsystem.

Planen ger en lägesbild för utrullningen 2020 och är därför en viktig pusselbit för helhetsbilden om medlemsstaterna i EU klarar de olika kritiska datumen 2023, stomnätet 2030 och hela EU:s järnvägsnät 2050. ERTMS Work Plan visar transparent upp alla nuvarande utmaningar och kommer sannolikt att bli referenspunkten för utrullningen av signalsystem och ERTMS i Europa under kommande år.

Planen ska kunna ligga till grund för alla olika intressenters framtagande av implementeringsstrategier. Dessvärre är det bestående intrycket att planen utgör en slags önskelista över vad som kan rätta till den övergripande situationen, som är långt ifrån optimal med en rad tekniska och finansiella utmaningar.

Stora utmaningar för tågföretag

Vi har återkommande rapporterat om de enorma utmaningarna för tågföretagen eftersom det helt saknas en positiv investeringskalkyl för installation av ombordsystemet. EU vill se ett bredare stöd för finansiering och minskning av ERTMS-kostnaderna samtidigt som rättvis konkurrens bibehålls. Svårigheterna med det nuvarande EU-stödet under CEF-fonden är bland annat att tågföretagen har svårt att få stödet även om installationsprojekten har nått ett moget stadium.

Godkännandeprocessen för systemen riskerar bli en flaskhals och av planen framgår att den strukturella kapaciteten för montering av utrustningen i existerande fordon är mycket begränsad. Behovet är stort av att redan nu ta hänsyn till effekterna av coronapandemin på de ekonomiska förutsättningarna för branschen och behovet av mer flexibilitet i projektens milstolpar har blivit tydligt.

Planen bygger dessvärre på det förenklade antagandet att ett fordon behöver utrustas med ERTMS endast en gång under dess livslängd, medan den effektiva livslängden för ERTMS ombord ligger på mellan 5 och 10 år. I planen uppmärksammas dock komplexiteten med att installera systemet i storstadsnoder.

Kommer tidplanen gå att hålla?

Sammanfattningsvis ser vi i planen att färdiga nationella planer (NIP) runtom EU till 2023 haltar betänkligt. Man läser mellan raderna i utkastet att möjligheterna för ERTMS att vara utrullat på hela stomnätet till 2030 troligen måste nyanseras och revideras. Läget för installation av ombordutrustning är allvarligt och det gäller inte minst signalindustrins förmåga att leverera. Framtiden utlovar ett mer modulärt system men det är en lång bit kvar dit. Vi har länge efterlyst en översikt över olika länders implementeringsplaner och stödsystem för operatörer. I utkastet till Work Plan finns några länder med där stöd utgår, inklusive Norge, Danmark, Nederländerna och Tjeckien, där statsstöd utgår för upp till 85 procent av investeringen. Tyskland har än så långe inte bestämt hur de ska göra med landsomfattande utrullning eller stöd. Kostnaderna för utrullningen är hisnande 100 miljarder kronor för att slutföra endast stomnätet och 10 miljarder konor för installation och ombyggnad av godslok.

Tågföretagens syn på ERTMS-utrullningen utvecklas i dessa artiklar

2020-02-07 ERTMS: Ta rygg på Tyskland

2018-08-24: Riksrevisionens granskning av ERTMS ett genombrott