Hoppa till innehåll

Uppdatering av information avseende regelbundna hälsokontroller för lokförare

EU-kommissionen planerar med anledning av pågående pandemi för en ny förordning som förlänger vissa certifikat, intyg och regelbundna kontroller. I korthet föreslås att tillstånd, certifikat och kontroller som löper ut under perioden 1 mars till 31 augusti 2020 förlängs med sex månader. Enligt förslaget så finns det en tanke att medlemsstaterna kan vända sig till kommissionen och be om att få förlänga perioden ytterligare, om krisen skulle fortgå. Transportstyrelsen har påpekat att förslaget även bör innehålla förlängning av regelbundna hälsokontroller för ombordpersonal enligt TSD Drift, dvs inte bara för lokförare. Infrastrukturdepartementet kommer att hantera den fortsatta beredningen av lagstiftningsarbetet.