Hoppa till innehåll

Stoppsignal från SL om ERTMS

Då är det bara dagar kvar innan det stora flertalet tar en efterlängtad och välbehövlig semester. Men infrastrukturpolitiken vilar inte. Januaripartiernas besked igår om uppdrag till Trafikverket att till den 30 oktober ta fram ett inriktningsunderlag för en ny nationell infrastrukturplan för kommande 12 eller 16 år, inklusive ett omtag avseende byggandet av nya stambanor för höghastighetståg, är synnerligen välkommet inför sommaren. Svårigheterna att nå en bred politisk överenskommelse om finansieringen är väl kända. Då väljer regeringen att följa regelboken för hur politik ska bedrivas i Sverige, det vill säga inleda arbetet med att ta fram en infrastrukturproposition för riksdagen att ta ställning till under 2021.

Trafikverkets nya uppdrag om nya stambanor för höghastighetståg handlar om att redovisa uppdaterade och kompletterande bedömningar av projektets omfattning inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor. Hittills utfört planerings- och utredningsarbete ska vara en utgångspunkt, men andra alternativ kan aktualiseras om de är mer samhällsekonomiskt eller klimatmässigt mer effektiva. Uppdraget om nya stambanor för höghastighetståg ska delredovisas till regeringen den 31 augusti 2020 och slutredovisas den 28 februari 2021. Det blir hektiska tider för Trafikverket och det är säkerligen väl tajmat med en ny organisation för att hantera utbyggnad av Sveriges stambanor.

Men på många sätt var den stora nyheten i veckan SL:s besked att pausa investeringen på cirka 1,5 miljarder i ERTMS-ombordutrustning. Tågföretagen anser att det är klokt av SL att sätta tryck om sansad utrullningstakt och finansieringsstöd. Men som vi framhåller i artikeln har samhällskalkylen gått från svagt positiv till flera miljarder på minuskontot. Detta bekräftas nu i en rapport från konsultbolaget Ramboll som publiceras den 30 juni på uppdrag av Trafikverket. Vi rekommenderar en rykande färsk sammanfattning av spelplanen för ERTMS i en separat artikel.

Och krishanteringen efter coronapandemin då – jo, resandet ser ut att öka under sommaren och vi vet att tågföretagen bedriver ett intensivt arbete för att minimera riskspridningen på tågen. Det är då synnerligen välkommet att EU i detta skede initierat en fast-track-procedure för att ta fram en förordning som möjliggör för infrastrukturförvaltare att reducera eller helt ta bort banavgifter under 2020.

I nästa vecka kommer vårt sista nyhetsbrev inför sommaren, sedan blir det paus till i augusti.