Hoppa till innehåll

Viktigt att säkra upp kollektiv­trafiken

Som vi återkommande har rapporterat under våren har Tågföretagen gjort flera framstötar mot regeringen om riktat stöd till branschen. Till skillnad från flyget förhåller sig fjärrtrafiken på järnväg till ett tak för hur många platser som får säljas i varje tåg och den regionala kollektivtrafiken upplever ett påtagligt lägre resande. Samtidigt, eftersom vi ser till att tågen rullar tycks inte regeringen inse det akuta läge järnvägsbranschen befinner sig i. Konsekvensen är att alla aktörer i branschen går med stora förluster och att risken för utslagning och permanent skada är stor. Tiden för återhämtning till ett normalläge blir av allt att döma blir mycket lång. Företagen avstår i dagsläget framtidskritiska investeringar i fordon och signalsystem. Tågföretagens styrelsemöte i veckan bekräftade att det är vår högst prioriterade fråga för närvarande att få till stånd förutsättningar för en nystart.

Vi fortsätter därför dialogen om branschens akuta behov med Infrastrukturdepartementet. Kopplat till detta arbete hade vi – tillsammans med Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och SKR – ett möte den 10 september med riksdagens trafikutskott där vi lämnade över dokumentet ”Kollektivtrafik för grön omställning”. Trafikutskottets ledamöter hade läst vårt inspel i förväg och det blev en lösningsorienterad diskussion. Det är påtagligt att en bredd av Sveriges politiker – från höger till vänster – nu vill bidra till att säkra upp kollektivtrafiken och dess bidrag till nystart och klimatomställning. Vi berörde även den långsiktiga konkurrenskraften för järnvägsbranschen, exempelvis behovet av statligt stöd för investeringar såsom ombordutrustning till signalsystemet ERTMS. Vi tvingas dessutom konstatera att Trafikverket i rådande läge – visserligen planenligt – till och med höjer banavgifterna inför 2021. Det är nu hög tid för ställningstagande från beslutande politiker i vilket skick man vill att Sveriges kollektivtrafik ska finnas kvar. Läs mer i en separat artikel.