Hoppa till innehåll

Järnvägen central för att uppnå regeringens klimatpolitik

I veckan har Tågföretagen skickat inspel till Trafikverket och Infrastrukturdepartementet med rekommendationer inför Trafikverkets inriktningsunderlag och kommande nationell infrastrukturplan, se brev och pressrelease. Vi vet att överflyttningen av transporter från väg till järnväg måste öka annars kommer utsläppen från transportsektorn inte minska tillräckligt snabbt för att klara klimatmålen.

Tågföretagen har rekommendationer kring flera områden, de tre viktigaste i detta skede är:

  • Trafikverkets prognosarbete är inte anpassat efter verkligheten. Tågföretagen ifrågasätter i grunden om Trafikverkets prognosunderlag ens kommer i närheten av vad marknaden kommer att efterfråga i framtiden i form av järnvägstransporter.
  • Trafikverkets samhällsekonomiska analysmetodik brister. Tågföretagen vill särskilt betona att det inte endast handlar om värderingen av exempelvis restid, utsläpp, etc, utan även hur olika delposter viktas i den samhällsekonomiska kalkylen.
  • Omfattningen av den kommande infrastrukturplanen behöver öka med minst 20 procent 2022—2033 alternativt 2022—2037 jämfört med gällande infrastrukturplan 2018–2029.

Agendan på Trafikverkets JNB-dagen den 8 oktober var som vanligt full av matnyttig information. Vi fick bland annat veta att arbetet med tågplanen går allt bättre, det ska bli ett systematiskt förfarande av prioriteringskriterier vid tilldelning, banavgifterna höjs enligt plan, ny modell för tvistlösning och mycket mer. Läs vår rapport från JNB-dagen.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Svensk Kollektivtrafik driver på för mångmiljardstöd till den regionala kollektivtrafiken. Intäktstappet har nu beräknats mer exakt och ligger på hisnande 7,5 miljarder kronor för 2020. Vi ställer oss bakom de krav på statligt stöd som framställts från trafikhuvudmän och regioner, dock att stöd måste utformas så att det kommer de berörda operatörerna till del. Den 9 oktober skickade Tågföretagen in en ytterligare framstöt som uppföljning på vårens dialog om stöd till Sveriges tågoperatörer.

Medielänkar vecka 41

Så här ändrades svenskarnas resvanor med kollektivtrafik under sommaren
Resorna med kollektivtrafiken under sommaren 2020 minskade kraftigt jämfört med tidigare år på grund av pandemin. Men jämfört med vårens siffror ökade andelen resor för att besöka släkt och vänner och även relaterat till nöje, motion och fritidsaktiviteter. Det visar en ny rapport från Svensk Kollektivtrafik. Läs hela artikeln på svenskkollektivtrafik.se

Kollektivtrafikens intäktstapp kräver statlig kompensation
En ny prognos visar att coronakrisen kommer att ha medfört minskade biljettintäkter i kollektivtrafiken på uppemot 7,5 miljarder kronor vid årsskiftet och det kan komma att bli lika illa nästa år. Nu måste staten kompensera regionerna fullt ut, skriver Sveriges Kommuner och Regioners ordförande Anders Knape och Svensk Kollektivtrafiks ordförande Kristoffer Tamsons.
Läs hela artikeln på dagenssamhalle.se