Hoppa till innehåll

Vår intresseorganisation i Bryssel – CER – har skickat ett brev till Margrethe Vestager, EU:s konkurrenskommissionär och kommissionens vice ordförande om att EU-kommissionen bör signalera tydligt till medlemsstaterna att Europas tågföretag behöver ekonomiskt stöd för att minska de negativa följderna av coronapandemin. Stödet ska hjälpa branschens återhämtning och framtida tillväxt.

Resultatrapporterna från räkenskapsåret 2020 börjar trilla in och Europas järnvägsföretag har det tufft. Sektorn är i akut behov av stöd. I linje med EU:s förslag till arrangemang borde ett stöd utgå åtminstone för perioden 1 januari 2021 till den 31 maj 2021 genom reduktion av banavgifter.

På grund av pandemin har alla järnvägsföretag upplevt en massiv minskning av intäkterna. Från och med mars 2020 har CER månadsvis samlat in uppgifter från sina medlemmar – som representerar tre fjärdedelar av Europas godstrafik över 90 procent av passagerartrafiken – om den ekonomiska situationen. Den beräknade förlusten av omsättningen för persontrafik i EU27 för 2020 är hisnande 25 miljarder euro, en minskning med 42 procent, jämfört med 2019. I december 2020 nådde den beräknade genomsnittliga förlusten rekordbeloppet mer än 550 miljoner euro per vecka, 50 procent lägre jämfört med omsättningen i december 2019.

Godstrafiken har också drabbats av betydande förluster och ökade kostnader. Baserat på de uppgifter som CER har samlat in är den beräknade förlusten av omsättning inom godstrafiken i EU27 för 2020 nära 1,9 miljarder euro, en minskning på 12 procent jämfört med 2019.

Läs hela CER:s brev