Hoppa till innehåll

18 procent kvinnor arbetar som lok-, tunneltåg- och spårvagnsförare och 58 procent kvinnor arbetar som tågvärdar, konduktörer och ombordpersonal bland våra medlemsföretag. Totalt antal kvinnor i branschen är 30 procent.

I Europa jobbar det 21 procent kvinnor i järnvägsbranschen. Men det kan bli fler. Tågföretagen arbetar aktivt för att intressera fler för vår bransch, både kvinnor och män, för att säkra branschens framtida behov. CER, vår europeiska branschorganisation, har tillsammans med facken på europeisk nivå länge arbetat aktivt för att få fler kvinnor till branschen. I juli 2019 kom parterna överens om att inom ramen för sociala dialogen förhandla fram en överenskommelse om att öka andelen kvinnor i branschen. Läs mer på cer.be

Inom ramen för Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS, finns flera attraktivitetsprojekt där Tågföretagen deltar. Just nu startar vi upp ett ambassadörsprogram.