Hoppa till innehåll

Igår kom regeringens besked om förlängning av gällande restriktioner för långväga kollektivtrafik till och med den 14 augusti 2021. Beslutet innebär att de bestämmelser som infördes redan i februari och då mötte massiv kritik kvarstår i oförändrat skick. Vi är förvånade att beskedet kommer samtidigt som smittspridningen går ner och vaccinationerna pågår för fullt, vilket borde möjliggöra för oss alla att äntligen resa och träffa släkt och vänner. Den 15 juni ska det dock göras en bedömning om regleringen bör upphävas från och med den 1 juli, baserat på smittläget och påverkan på sjukvården. Vi påminner om att Tågföretagen, Bussföretagen och Transportföretagen i remissvar och i annan kommunikation har lämnat konkreta förslag som skulle göra förbättra träffsäkerheten i åtgärderna utan att göra avkall på smittrisken. Vi har sedan februari sökt regeringen och infrastrukturministern men har inte fått något gehör, ens för en dialog. Ett litet hopp om lyhördhet tändes av infrastrukturminister Thomas Eneroth som uttalade att restriktionerna kan komma att upphävas tidigare om det blir ”en rejält minskad smittspridning”.

Debatten om nyttan av nya stambanor går vidare. Fem forskare från KTH har kommit fram till att de anser att byggande av höghastighetsbanor inte kan motiveras av klimatskäl. Dock utgår dessa forskare från den alltför långa byggtid som Trafikverket håller fast vid och man har inte tagit intryck av nya rön från byggindustrin i Sverige och internationellt. Replikerna lät inte vänta på sig – under veckan har Tågföretagen, SJ och tre andra KTH-forskare kompletterat bilden. Det är anmärkningsvärt att de som är kritiska till en satsning på nya stambanor aldrig presenterar något alternativ. Hur ser deras vision för framtidens transportsystem ut? Hur rimligt är det att bortse från alternativen – det vill säga att bygga annan infrastruktur, exempelvis vägar – och isolera frågan till en siffra när transportinfrastrukturen som helhet är kraftigt eftersatt, när det är fullt i systemet och när landet växer så det knakar?

I veckan gick Kollektivtrafikdagen av stapeln som tog upp det rådande allvarliga läget till följd av pandemin och där Björn Westerberg deltog i ett samtal med Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag och Johan Wadman, Svensk Kollektivtrafik om ”Hur ska kollektivtrafiken kunna utvecklas i det nya normala?”. Den 24 maj är det dags för konferensen Ekotransport som följer upp transportsektorns uppfyllande av 2030-målen. Där deltar Gustaf Engstrand i en panel på temat ”Infrastrukturtankar inför en oviss framtid”.

Medielänkar vecka 20

”Svepande argumentation och avsmalnande perspektiv om nya stambanor”

Pierre Sandberg och Gustaf Engstrand, Tågföretagen: Forskarnas stora brist är avsaknaden av en alternativ vision för vår nedslitna transportinfrastruktur.
Läs repliken på dn.se

”Forskarna reducerar frågan om höghastighetståg till en räkneövning”

SJ-företrädare: Debatten måste handla om vilka behov samhället står inför och vilken vision man har för utvecklingen av detta.
Läs repliken på dn.se

Klimatmålen kräver att elnätet byggs ut snabbare”

Företrädare för Svenska kraftnät: Behovet av el i Sverige kan komma att mer än fördubblas på 20 år enligt vår nya marknadsanalys. Det kräver omfattande investeringar och att dagens långa ledtider för nätutbyggnad kortas med hjälp ny lagstiftning. Energilagring och flexibilitet i elanvändningen är också avgörande för omställningen.
Läs hela artikeln på dn.se

Luleå tekniska universitet ger full gas mot vätgassamhället

Luleå tekniska universitetet gör nu en omfattande forsknings- och utbildningssatsning i nära samarbete med ledande basindustrier och energiproducenter. Fokus är vätgas i industriella processer och energisystem. Kärnan är universitetets avancerade pilotanläggning för industriella storskaliga experiment, LTU Green Fuels.
Läs artikeln på energipress.se

Svenskt Näringsliv: Uppgörelsen ligger fast

Om en dryg vecka tar LO ställning om att återuppta förhandlingarna med Svenskt Näringsliv om omställning. Men den dörren är stängd, enligt Svenskt Näringsliv. ”LO är välkomna att ansluta sig till den uppgörelse som ligger fast”, säger förhandlingschefen Mattias Dahl.
Läs artikeln på di.se

Förlängda restriktioner drabbar blödande bussbransch

Idag kom regeringens besked om att man förlänger gällande restriktioner för långväga kollektivtrafik med tåg och buss till och med den 14 augusti 2021. Beslutet innebär att de bestämmelser som infördes redan i februari och då mötte massiv kritik rörande sitt utförande kvarstår i oförändrat skick. Beskedet kommer precis när många svenskar som vaccinerats planerat för att äntligen kunna resa och träffa släkt och vänner man inte sett på länge.
Läs artikeln på transportforetagen.se

Kollektivtrafikdagen satte fokus på pandemidrabbad bransch

Under Kollektivtrafikdagen i veckan diskuterades kring den rådande situationen för kollektivtrafiken i ljuset av pandemin. – En nystart av kollektivtrafiken handlar om att lyfta alla hjältar som finns i kollektivtrafiken – ett framtida Sverige byggs med hjälp av kollektivtrafiken.
Läs artikeln på transportforetagen.se

Smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik med tåg och buss förlängs

Resandet med den långväga kollektivtrafiken med buss och tåg förväntas att öka under sommarmånaderna vilket riskerar att leda till ökad trängsel och därmed ökad risk för smittspridning. Därför behöver restriktioner för att motverka smittspridning vara kvar, och nu förlängs kraven om smittskyddsåtgärder i långväga kollektivtrafik med tåg och buss till och med den 14 augusti 2021.
Läs pressmeddelandet på regeringen.se

Kritik mot fortsatt färre platser på långresor

Antalet platser på fjärrtåg och långfärdsbussar i Sverige blir fortsatt begränsade till och med 14 augusti. – Jag tycker att det är extremt tråkigt, säger Anna Grönlund, branschchef för Sveriges Bussföretag, till TT.
Läs artikeln på svd.se