Hoppa till innehåll
personer går på tåg vid perrong

Fler restriktioner på kort varsel

Tågföretagen har i veckan svarat på Socialdepartementets promemoria om tillfälliga smittskyddsåtgärder för långväga kollektivtrafik, där remisstiden var cirka 24 timmar. Flera av våra medlemsföretag har också skickat in egna remissvar, se remissvaren, för att ytterligare nyansera och förtydliga vad de nya restriktionerna i praktiken skulle innebära.

Tågföretagen gör bedömningen att det är orimligt att begränsningen av antalet belagda sittplatser ska omfatta obokade resor. Det saknas både personella resurser samt tid i tågplanen för att ombordpersonal ska kunna hindra resande med periodkort att kliva ombord på tåg på en viss station om beläggningen redan är 50 procent. Vårt förslag är att begränsningen av antalet resenärer endast bör gälla på de linjesträckningar med tåg över 150 kilometer som i dag omfattas av obligatorisk platsbokning eller där linjesträckningarna omfattar en större majoritet av resenärer som reser över 150 kilometer. De tillfälliga åtgärderna ger inte trafikföretagen en rimlig chans att förbereda sig. Det är inte tidsmässigt, tekniskt eller resursmässigt genomförbart att införa de nya restriktionerna om kraven ska börja gälla den 14 februari. De riktade tillskott staten hittills lämnat till de regionala kollektivtrafikmyndigheter som drabbats av förlorade intäkter under coronapandemin har inte kommit trafikföretagen till del. Trots att de regelverk och rekommendationer som har kommit från regering och myndigheter har fått samma effekt som en hög grad av näringsförbud.  Läs mer här

Nu trillar resultatrapporterna in från räkenskapsåret 2020 och Europas järnvägsföretag har det tufft, riktigt tufft. Därför har vår intresseorganisation i Bryssel – CER – kommunicerat till kommissionen att det behövs tydliga medskick till EU:s regeringschefer att sektorn är i akut behov av stöd. I linje med EU:s förslag till arrangemang borde ett stöd utgå åtminstone för perioden 1 januari 2021 till den 31 maj 2021 genom reduktion av banavgifter. Under hela pandemin har regeringen valt att inte stödja tågbranschen, medan man i stället vid flera tillfällen lämnat riktade stöd till exempelvis stora flygbolag. Logiken haltar om en förordning som syftar till att minska risken för smittspridning vid långväga resor så ensidigt inriktar sig på långväga linjelagd trafik med tåg och buss, medan inrikesflyg och även chartrad busstrafik uttryckligen exkluderas.

Medielänkar vecka 6

Förlustår för SJ – ingen utdelning till statskassan

Det statliga tågbolaget SJ hade ett tungt fjärde kvarta i spåren av covid-19-pandemin och även helåret slutade med förlust. Som en konsekvens föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas för 2020.
Läs artikeln på di.se

Tågbolag kritiska till förslag om färre passagerare

Flera tågbolag i länet är kritiska till regeringens förslag att endast hälften av platserna på längre resor med tåg och buss får fyllas, som en åtgärd mot smittspridning.
Läs artikeln på p4 Jämtlands, sverigesradio.se

Här anmäls knappt några coronatillbud alls

Ett antal branscher sticker ut med mycket få anmälda tillbud om coronasmitta på jobbet. Dit hör restauranger, kollektivtrafik – och taxi. – Vi tror att det är en stor underrapportering, säger Martin Miljeteig på Transportarbetareförbundet.
Läs artikeln på svd.se

Ledare: Gör luftslottet vid Sundet verkligt. Med snabba tåg.

Gång på gång bromsas utvecklingen i Öresundsregionen av olika slags gränshinder. Alltifrån flykting- till coronakris har på senare år försvårat resandet mellan Sverige och Danmark. Men detta har, enligt en ny rapport från tankesmedjan Intelligence Watch, trots allt inte varit så skadligt för Skånes ekonomi.
Läs artikeln på sydsvenskan.se

Håll fast vid centrala stationslägen

Så länge det inte kommer några tydliga besked om hur det blir med höghastighetsjärnvägen gör kommuner likt Lund rätt i att sätta ner foten.
Läs artikeln på expressen.se

Dansk-svenskt förslag: Bygg ut Öresundsbrons landanslutningar för 9,6 miljarder SEK

Landanslutningarna kring Öresundsbron bör byggas ut på båda sidor förbindelsen för att öka kapaciteten och kunna ta emot större trafikflöden som väntas när den kommande Fehmarn Bält-tunneln står klar 2029. Fler järnvägsspår, planskilda korsningar och en större järnvägsstation vid flygplatsen i Kastrup beräknas kosta 9,6 miljarder SEK. Finansieringen kan hämtas från Öresundsbrons överskott. Det är en av slutsatserna i det dansk-svenska Interregprojektet Ett sammanhängande transportsystem i Greater Copenhagen.
Läs artikeln på newsoresund.se

EU Commission: deployment ERTMS is behind on schedule

The deployment of ERTMS is lagging behind schedule. In April 2020, the installation of the system reached just 78 percent of the target for 2019. Under the ERTMS European deployment plan, the EU signalling system should be deployed on 15.682 kilometres of track by 2023, of which currently 38 percent has been realised. This is stated in a recent rail market monitoring by the European Commission.
Läs artikeln på railtech.com