Hoppa till innehåll
kvinna som arbetar vid dator på tåg

Vad vi pratar om när vi pratar om remissvar

Regeringen införde i februari, med synnerligen kort varsel, smitt­skydds­åtgärder i den långväga kollektivtrafiken. Tåg och bussar som går på linjer över 15 mil fick endast fylla hälften av platserna. Det förvånade nog ingen att de tåg som drabbades då fick ännu sämre förutsättningar än tidigare.

Tågföretagen lämnade i remissvar – efter 24 timmars remisstid – förslag på hur restriktionerna skulle kunna förändras för att möta både hårda krav på minskad smittspridning samtidigt som företagen ges möjlighet att köra trafiken utan förluster. Regeringen tog ingen som helst hänsyn till våra konstruktiva synpunkter. Två månader senare har regeringen meddelat att man vill förlänga restriktionerna till och med 14 augusti. I det förslag som sändes ut på remiss till 4 maj – rimlig svarstid denna gång – har inget ändrats jämfört med det ursprungliga förslaget som kritiserades av en lång rad remiss­instanser utöver Tågföretagen. Hur är en sådan hantering överhuvudtaget möjlig? Idag debatterar Tågföretagen och Bussföretagen denna fråga i SvD med en vädjan till Regeringskansliet att ta hänsyn till våra väl motiverade – och riskminimerande – förslag. Regeringens (hittills uteblivna) hantering genererar idéer till andra format på debattinlägg, med hög grad av aktualitet för grundläggande lagstiftningsprinciper. Nuvarande ordning är långt ifrån godtagbar. Vi får säkert anledning att återkomma till det och en – förhoppningsvis – fortsatt dialog med Regeringskansliet.

Post- och telestyrelsens rapport om förbättrade möjligheter till god mobil uppkoppling på fjärrtåg har nyligen skickats ut på remiss av Infrastrukturdepartementet. Vi förbereder ett remissvar från branschen i samverkan även med IT- & Telekomföretagen på Almega.

Boka in Järnvägsdagen den 24 november! Vi hoppas på att återigen få genomföra vår stora konferens och branschträff ”in real life”. En beredningsgrupp arbetar intensivt med att spika programmet och grundtanken är att vi nu ska gå från utredning till verkstad. Det är hög tid att sätta planerna i verket. Och att använda den nya tekniken och dra nytta av digitaliseringen. Det är nu klimattåget går. 2030 är bara nio år bort – så vad väntar vi på? Läs mer.

Medielänkar vecka 18

Nya EU-regler för tågresenärer på inrullande

EU-parlamentet har godkänt nya rättigheter för tågresenärer vid eventuella förseningar, att förenkla för personer med nedsatt rörlighet att ta tåget och öppna för att lättare kunna resa mellan länder. Men uppgörelsen får kritik för att vara urvattnad.
Läs artikeln på europaportalen.se

En europeisk klimatlag: rådet och parlamentet når preliminär överenskommelse

Rådets och Europaparlamentets förhandlare har nått en preliminär politisk överenskommelse som fastställer målet om ett klimatneutralt EU senast 2050 och ett kollektivt nettominskningsmål för växthusgasutsläpp (utsläpp efter avdrag för upptag) på minst 55 % fram till 2030 jämfört med 1990.
Läs artikeln på europa.eu

Mycket trafik riskerar att ställas in i sommar

När regeringen väljer att förlänga restriktionerna i den långväga buss- och tågtrafiken riskerar en stor del av landets kollektiva resealternativ att ställas in i sommar. Det skriver Anna Grönlund och Björn Westerberg.
Läs artikeln på svd.se

Hector Rail blir samarbetspartnern när FlixTrain kommer till Sverige

Hector Rail blir bolagets samarbetspartner på den svenska tågmarknaden när tåg från FlixTrain börjar att rulla mellan Göteborg och Stockholm den 6 maj.
Läs artikeln på infrasverige.se

Kusinerna Wallenberg: ”Sverige underinvesterat på alla områden”

Sverige måste bygga sin kraft på innovationer. Det säger kusinerna Jacob och Marcus Wallenberg till PM Nilsson i intervjuserien Uppstart Sverige och pekar på hur pandemin påverkar digitalisering, globalisering och hållbarhetsarbete. ”Vi måste göra omprioriteringar inom ett flertal områden” säger Marcus Wallenberg.
Läs artikeln på di.se

MP: Varför vill alliansen stödja Bromma – slåss för bättre tågförbindelse i stället

Alliansen ställde en fråga till Socialdemokraterna om Bromma flygplats. Jag ska givetvis inte svara åt Socialdemokraternas vägnar, men alliansens debattartikel väcker onekligen en rad frågor.
Läs artikeln på ltz.se

Klimatet kräver kortare tillståndsprocesser

För utvecklingen av ett fossilfritt Sverige spelar den snabba elektrifieringen av transportsektorn och industrin en avgörande roll. Förutsättningarna är goda då Sverige har ett stort elöverskott och planerar för mer vindkraft som är det billigaste och snabbaste energislaget att bygga ut. Den stora utmaningen är att få ut elledningar till laddstolpar utmed vägarna och till stora företag som ska producera vätgas eller använda elen direkt i produktionen.
Läs artikeln på kkuriren.se