Hoppa till innehåll
tågspår bakom tåg som åker snabbt
Train driver cabin view of the railroad tracks in summer with motion blur effect

Riks­dagen i centrum

Fundamentet för kommande infrastrukturplaner i Sverige gungar. En regeringskris hotar precis samtidigt som de stora besluten ska fattas. Debatten i riksdagen om kommande infrastrukturplan är schemalagd till den 21 juni och beslutet om regeringens infrastrukturproposition ska fattas den 22 juni. Trafikutskottets betänkande innehåller intressanta aspekter exempelvis om nya stambanor, byggmetoder, internationella perspektiv, ERTMS-signalsystem och olika inspel om samhällsekonomiska kalkylmodeller. Det blir av allt att döma tillkännagivanden från oppositionen om isbrytare, laddinfrastruktur och höjd anslagskredit till Trafikverket. Det sista är ett välkommet förslag för att minska risken för störningar i pågående anläggningsprojekt vid budgetårets slut.

Kort tid efter nästa veckas beslut om infrastrukturpropositionen har utlovats planeringsdirektiv från regeringen till Trafikverket om att lämna förslag till nationell infrastrukturplan under hösten 2021.

Byggföretagen har under flera veckor bedrivit viktig folkbildning i form av frukostseminarium om byggande av framtidens järnväg. Det saknas numera inte bevis för att en snabb utbyggnad av nya stambanor är fullt genomförbar med modern etablerad teknik – innebärande anpassning av brobanor till svenska förhållanden. De realistiska förslagen har börjat få fäste och i veckans avslutande seminarium, som kan följas i efterhand, kunde vi ana en nyfiken grundsyn bland flertalet av Trafikutskottets ledamöter.

Fördelningen av banavgiftsrabatterna på 1,37 mdr kronor engagerar och Tågföretagen ser en möjlighet att bidra med en prioriteringsnyckel för fördelning mellan drabbade marknadssegment i den svenska tågtrafiken under 2020–2021. Vi sonderar just nu frågan och vi hoppas inom kort kunna redogöra för ett samlat förslag.

Från EU-nivån engagerar kommande beslut den 14 juli om ”Fit-for-55 package”. Kommissionen ska då komma med ett policypaket som adresserar hur det klimatpolitiska ramverket måste reformeras för att utsläppsminskningarna med 55 procent ska kunna uppnås till 2030. Vi förväntar oss positiva incitament för omställningen mot mer klimatsmarta transporter inom EU.

Trevlig helg!

Medielänkar vecka 21

Ny tidning ute – Framtidens järnväg

Webbplatsenjärnvägsnyheter.se och tidningen Nordisk Infrastruktur har tillsammans tagit fram en ny specialtidning om järnvägen för att skildra den omfattande utvecklingen inom svensk järnväg.
Läs tidningen på e-magin.se

Byggföretagens frukostseminarium ”Järnvägen till framtiden – Infrastruktursatsningar är samhällsbyggets fundament”

Hur kan infrastrukturplanen bäst forma det långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga samhället? Vad säger våra politiker? Vi har samlat politiker från samtliga riksdagspartier för att delta i samtalet och dela med sig av sin syn.
Titta på seminariet

De bästa ställen att åka tåg i EU

År 2019 observerades de tätaste järnvägsnäten i EU i två huvudregioner: Berlin i Tyskland (698 kilometer järnvägar per 1 000 kvadratkilometer) och Prag i Tjeckien (491 kilometer per 1 000 kvadratkilometer). Dessa nät följdes av Hamburg i Tyskland (395 kilometer per 1 000 kvadratkilometer), huvudstadsregionen Ungern – Budapest (390 kilometer per 1 000 kvadratkilometer) och Bremen i Tyskland (337 kilometer per 1 000 kvadratkilometer).För att markera det europeiska järnvägsåret är det turtätheten som man undersöker hos våra järnvägsnät, som i allmänhet är högst i de västra och centrala regionerna i EU.
Läs artikeln på infrastrukturnyheter.se

Riksdagen diskuterar järnvägar

Trafikutskottet presenterar sina tankar och beslut om underhåll och utveckling av järnvägarna den 15 juni.
Se debatten på riksdagen.se

Nytt mål för 2040: Deutsche Bahn ska bli klimatneutralt tio år tidigare än planerat

Den ledande tyska tågoperatören Deutsche Bahns (DB) järnvägschef Richard Lutz accelererar klimatskyddstakten redan fram till 2025. 100 procent grön el för koncernens fabriker, kontorsbyggnader och järnvägsstationer och första alternativa enheter och bränslen kan snart implementeras.
Läs artikeln på transportochlogistik.se