Hoppa till innehåll
Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, beslutade den 16 november att myndigheten inte ska meddela föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för yrkeshögskoleutbildningar med inriktning lokförare. Utbildning till lokförare kan även i fortsättningen bedrivas inom yrkeshögskolan men omfattas som tidigare inte av några specifika myndighetsföreskrifter.

Behovet av föreskrifter skulle kunna aktualiseras på nytt på grund av en reviderad eller ny EU-rättsakt eller efter redovisning av utredningsuppdraget Framtidens yrkeshögskola – stabil, effektiv och hållbar (Dir. 2021:88).

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) arbetade under 2021 fram ett förslag på föreskrifter om nationellt likvärdigt innehåll för yrkeshögskoleutbildningar med inriktning lokförare. Förslaget gick ut på remiss den 1 juni 2021 med sista svarsdag den 2 september. Remissvar lämnades från 8 instanser från utbildare, arbetsliv och myndighet. Här kan du läsa Tågföretagens remissvar.