Hoppa till innehåll
På Tågföretagen summerar vi ett år av utmaningar men även goda samarbeten tillsammans med våra medlemmar och externa samarbetspartners inom kompetensförsörjningsområdet.

När vi avslutar året har vi fortsatt en lokförarutbildning som är i full drift – trots stora utmaningar för bransch, skola och elever så kämpar alla för att tågföretagen fortsatt ska ha en kompetensförsörjning i balans och bidra med kapacitet att driva järnvägsbranschen mot uppsatta mål. Vi har bibehållit och utvecklat våra interna och externa samarbeten och kan nog enas om att goda samarbeten är en förutsättning för att klara de uppgifter vi har framför oss.

En ny strategigrupp kommer att starta 2022. Fokus är på tågföretagens behov och kapacitet gällande yrkesutbildningen för lokförare för att bättre säkra tågföretagens åtagande och leverans av sitt uppdrag.

Vi har med gemensamt påverkansarbete väjt undan för ett förslag från Myndigheten för Yrkeshögskolan som skulle ha försämrat kvaliteten för vår YH-grundutbildning för lokförare. Vi kan nu fokusera på att förädla utbildningens innehåll för att på ett ännu bättre sätt möta branschens behov av kompetens.

Tågföretagen har under året aktivt medverkat i framtagandet av en modell för ett framtida Järnvägscollege. Arbetet är en del i Trafikverkets regeringsuppdrag som syftar till att säkra den strategiska kompetensförsörjningen för järnvägsbranschen. Om och när modellen får grönt ljus av regeringen så återstår det att forma organisationen kring skolan. Spännande fortsättning följer 2022.

Med fokus på framtiden och utbildning så representerades Tågföretagen av ett av våra medlemsföretag på en workshop i Köpenhamn under hösten. Work hopen initierades av bland annat CER och syftade till kunskapsöverföring mellan medlemsländerna när det gäller digitalisering av lokförarutbildningen. Även jämställdhetsfrågan diskuterades flitigt bland deltagarna. Läs mer om den resan här

Nu blickar vi framåt mot 2022, med fokus på god utbildning och attraktivitet i och för branschen som leder till framgång på transportmarknaden för våra medlemmar och samarbetspartners i järnvägsbranschen. Nästa år kommer att bjuda på nya utmaningar och möjligheter och vi ser fram emot att möta dem tillsammans med våra engagerade medlemmar på Tågföretagen.