Hoppa till innehåll
Arbetet med remissvaret på Trafikverkets förslag på nationell plan 2022–2033 går in i slutskedet. Fokusgrupp Infrastruktur jobbar intensivt ända in i det sista. Här kan du läsa det färdiga remissvaret.

Vi deltog den 14 februari på regeringskansliets öppna hearing som du kan se på regeringskansliets youtubekanal i efterhand. Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen talar 1 timme och 54 minuter in i mötet. Våra huvudteman på hearingen var infrastruktur för Sveriges konkurrenskraft, transporteffektivitet och snabbare effekthemtagning genom ett förnyat format för transportinfrastrukturplaneringen.

Gustaf Engstrand deltog också tillsammans med Pär Helgesson, ansvarig samhällskontakter SJ AB, på Byggföretagens remisseminarium den 15 februari. De pratar 33 minuter in i seminariet som du kan se på vimeo.se.

Mer läsning om nationell plan

Som bakgrund rekommenderar vi vårt nyhetsbrev och en presentation av vice riksbankschef Per Jansson, som anger inriktningen för en mer expansiv finanspolitik:

”Om offentliga satsningar, som kanske förr eller senare ändå behöver göras, kan finansieras till en historiskt låg kostnad så framstår det som ett bra tillfälle att genomföra dem. Och behoven på det här området är som bekant stora”

”En tanke skulle kunna vara att finanspolitiska beslutsfattare aviserar att de kommer att låta politiken vara expansiv under en viss tid enligt en på förhand angiven bana eller tills ett visst mål är uppnått.”

Läs också gärna Tågföretagens debattartikel på altinget.se Varför underkänner Trafikverket infrastrukturens möjligheter