Hoppa till innehåll

Järnvägens potential frigörs med investeringar

Vi fick igår det glädjande beskedet att den 9 februari försvinner de restriktioner som gäller för vår bransch, däribland råden till kollektivtrafiken om att behålla turtäthet och råden om munskydd vid trängsel. Den restriktion som troligtvis påverkat oss i störst omfattning förvinner även den – att alla personer som har möjlighet att göra det ska arbeta hemma. Vi ser fram emot att resandet återgår till normala nivåer.

Efter veckans styrelsemöte och likaledes engagerade remissmöte går vi med stormsteg mot slutversionen av Tågföretagens remissvar avseende Trafikverkets förslag till nationell plan 2022–2033. Från och med mars lägger regeringen sin hand på plandokumentet. Vår känsla är att ett större skifte i synen på infrastrukturutveckling i Sverige är på gång. Det finns visserligen inga gratispengar. Men det är nu dörren står på glänt för nya finanspolitiska grepp på investeringar i samhällssektorer och fysisk infrastruktur. Vi ser med tillförsikt fram emot kommande möten och sammanhang som syftar till utveckling av gamla och invanda mönster.

Mer på temat infrastruktur. Naturskyddsföreningens nättidning Sveriges Natur innehöll i förra veckan en analys av Trafikverkets hantering av kontakter som verket haft med transportsektorn. Myndighetens medarbetare har löpande kontakter med branschrepresentanter, vilket är helt naturligt och ingår i uppdraget. I detta specifika fall hävdar dock Trafikverket sekretess kring viss – av naturliga skäl okänd – kommunikation med fordonsindustrin. Det är inte helt lätt att förstå hur Trafikverket resonerar när man anser att sekretess gäller till följd av sekretessavtal, och agerandet ifrågasätts av flera statsvetare. Artikeln i Sveriges Natur belyser även Trafikverkets motsägelsefulla känslighetsanalyser och effektbeskrivningar i förslaget till nationell plan och underkännandet av möjligheterna som ökad transporteffektivitet kan bidra med – exempelvis ökad kollektivtrafik. Just detta underkännande har andra myndigheter, som Klimatpolitiska rådetEnergimyndighetenNaturvårdsverket och länsstyrelser, kritiserat. Och Trafikverkets egna rapport i slutet av 2021 pekar i samma riktning, nämligen att den samlade effekten på kort sikt av överflyttning från vägtrafik genererar en ökning av godstransporterna på järnväg med i storleksordningen 60 procent. Detta skall jämföras med den överflyttningspotential på 0,25 procent som anges i förslaget till ny nationell plan. Vår upplevelse är att Trafikverket kommunicerar alltför spretigt i helt avgörande framtidsfrågor. I synnerhet måste ett dokument som förslag till nationell infrastrukturplan vara tydligt, och vid behov problematisera med en helhetsbild om osäkerheter. Det är olyckligt att möjligheterna med infrastrukturen pekar i så olika riktningar. Mot denna bakgrund anser Tågföretagen att det är särskilt viktigt med transparens och tydlighet från myndigheten för att objektiviteten i dess bedömningar inte ska kunna ifrågasättas av utomstående. Att myndigheters tjänstemän ska iaktta saklighet och opartiskhet framgår av regeringsformen.

Medielänkar vecka 5

Trafikverket-topp kritiseras – ”Intern fråga”

En hög tjänsteman inom Trafikverket kritiseras i en granskning av Sveriges Natur. Myndighetens presschef svarar att de nu ser över rutinerna för om deras medarbetare ska få skriva under sekretessavtal i samarbeten med företag.
Läs artikeln på altinget.se

Trafikverkets förslag till riktade satsningar är extremt snedfördelat

I slutändan är det regeringen som bär ansvaret för att infrastruktursatsningen inte beräknas medföra någon förändring i resmönster, vilket krävs för att nå de nationella miljömålen. Gör om planen för en rättvisare fördelning över hela Sverige och för ett effektivare trafiksystem, skriver Ulf Flodin, Järnvägsfrämjandet.
Läs artikeln på altinget.se

Statistik om kollektivtrafiken: Så här tycker resenärerna i Sverige

Resenärspunktligheten ökar för tredje året i rad, pandemin har ändrat resvanorna hos sällanresenärerna och värmlänningarna är nöjdast i landet. Det är några av resultaten i årets statistikrapport från Kollektivtrafikbarometern, Svensk Kollektivtrafiks resvane- och attitydundersökning.
Läs artikeln på svenskkollektivtrafik.se

Nytt förstatligande av järnvägsarbeten – ”Det kommer att kollapsa”

Regeringen vill återta kontrollen av järnvägsunderhållet. I vår tas ett första steg när delar förstatligas. ”Nu säger man att man ska bedriva produktion med vänsterhanden, det är oförskämt mot oss företag”, säger företagaren Robert Röder.
Läs artikeln på tn.se

Lysekilsbanan räddad

Försvarsmakten vill inte se att Lysekilsbanan rivs upp. Framtiden för banan är fortfarande oklar men spåren kommer av allt att döma att ligga kvar inom överskådlig tid.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

TX Logistik utvecklar intermodal trafik i Sverige

TX Logistik, svenskt dotterbolag till tyska TX Logistik, utökar sina inhemska intermodala tjänster i Sverige. Järnvägslogistikföretaget, som ingår i Mercitalia-koncernen, kommer att lägga till en ytterligare förbindelse mellan Trelleborg och Eskilstuna till sitt nät.
Läs artikeln på jarnvagsnyheter.se

Ta nattåget till Alperna

Från den 28 januari kan du varje fredag sätta dig på tåget i Malmö och vakna upp i Österrikiska alperna. Tåget går under perioden för de svenska och danska sportloven, fram till den 18 mars.
Se filmen på youtube.com

Fler godståg än någonsin i Göteborgs hamn

Järnvägstransporterna fortsätter öka i Göteborgs hamn – aldrig förr har hamnen lastat och lossat mer järnvägsburet gods. Totalt transporterades 458 000 TEU (tjugofotscontainers) genom hamnen på järnväg under 2021, vilket är den största årsvolymen i hamnens 400-åriga historia.
Läs artikeln på goteborgshamn.se