Hoppa till innehåll
Järnvägsforum Norr

Järnväg i norr

Branschen samlades i dagarna två i soliga Gävle på konferensen Järnvägsforum Norr 2022. Tillväxt, jobb och att klara klimatomställningen stod i fokus med den förändrade – och stadigt ökande – mobiliteten och förutsättningar att svara upp mot ökande efterfrågan på godstransporter på järnväg som följer på industrins investeringar i norra Sverige. Det är nu det händer. Tåget har momentum att fånga en större andel av såväl passagerare som transportköpare som efterfrågar mer järnväg.

Konkurrensförutsättningarna har drastiskt förändrats det sista halvåret, en utveckling som har accelererats under Ukrainakrisen. De stora förskjutningarna av preferenser för hur vi vill resa och transportera gods som vi ser just nu är här för att stanna. Enligt Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan uppstår de stora systemeffekterna först efter slutdatumet för planen 2033, och då snarast framåt 2040–45. Men när preferenserna ändras snabbt är det svårt för politiken att hänga med. Vi passar på att återigen lyfta behovet av en radikal uppgradering av planförslaget som regeringen slutligt utlovat till början av juni 2022.

Från Tågföretagens styrelse deltog i den avslutande panelen Monica Lingegård, vd SJ, Dag Lokrantz-Bernitz, vd Vy, och Claes Scheibe, vd Hector Rail. Behoven av att snabba upp utbyggnadstakten kunde inte framförts tydligare. SJ och Hector Rail passade i sammanhanget på att tillkännage ett avtal där Hector Rail bidrar till en del av dragningen av SJ:s nattåg till Hamburg från september 2022.

Ett tydligt budskap från Järnvägsforum Norr är att Sverige måste svara upp mot EU:s anmodan att bidra med större engagemang i den långsiktiga planeringen av EU:s infrastruktur. Det kan exempelvis innebära att regeringen ger Trafikverket uppdraget att paketera de svenska infrastrukturprojekten så att vi optimerar förutsättningarna för återbäring från EU på EU-avgiften.

De stora industrisatsningarna kräver arbetskraft till de växande norrlandsregionerna och kompetensförsörjningen står i centrum bredvid det skriande behovet av att tidigarelägga infrastrukturinvesteringar i norr och i hela landet. Det rör sig även inom de stora dragen för kompetensförsörjning i vår bransch. Just nu arbetar vi med att färdigställa en modell för ett framtida Järnvägscollege, läs separat artikel, med syfte att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen i järnvägsbranschen. Tågföretagens Linda Ekholm, intervjuades i veckan i RT-Forum om branschens utveckling av kvalitetssäkrade utbildningar.

Trevlig helg!

Intressanta seminarier

Den senaste tiden har det varit många intressanta seminarier om vår bransch. Här hittar du dem:

Överflyttning av resor och transporter till tåg – hur stor är potentialen?

Under Stockholms handelskammares seminarium den 14 mars diskuterades de starka intressen som finns att flytta över personresor och godstransporter från andra transportslag till tåg. Spårbunden trafik har många fördelar – den är kapacitetsstark, energieffektiv och klimatsmart. Men den möter också utmaningar. Begränsad kapacitet för ytterligare trafik är ett exempel. Deltog gjorde bland annat Erica Kronhöffer, hållbarhets- och kommunikationsdirektör Green Cargo, och Pär Helgesson, ansvarig samhällskontakter SJ.
Se seminariet i efterhand

Storsamling för hållbar tillväxt

Den 16 mars arrangerade Västra stambanegruppen ett seminarium om hållbara transporter, klimatsmarta innovationer och kompetensförsörjning i fokus när företag svarar på framtidsutmaningarna. Agendan är gemensam för många, men som enskild är det svårt att påverka.
Se seminariet i efterhand 

Välkommen till Nästa nationella plan – Kan man åstadkomma större nyttor med samma medel?

Byggföretagen har bjudit in Stockholms Handelskammare som presenterar ett alternativt förslag på nationell plan. Förslaget kommenteras av Lars Lindberg, Skanska, Ylva Lagesson, NCC, och Ingela Bendrot, Nya Ostkustbanan.
Se seminariet i efterhand

Byggföretagen har under det senaste året haft en seminarieserie om infrastruktur. Här hittar du alla seminarier