Hoppa till innehåll
Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister, talar på European Railway Award

Ingen anledning till oro om stomnätskorridorer!

Äntligen, efter tre år kunde järnvägsbranschen återigen mötas på den sextonde upplagan av European Railway Award. På eventet deltog flera centrala tjänstemän från kommissionen, EU-parlamentariker och på plats var även Sveriges bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson som höll ett inledande tal. Andreas Carlson lyfte utmaningarna kopplade till det säkerhetspolitiska läget i Europa och betonade vikten av transporter i dessa utmanande tider och ministerrådets förslag till utvidgning av fyra europeiska transportkorridorer till österut till Ukraina. Han talade även om transportsystemets betydelse för Europas konkurrenskraft och att transportsystemet är ryggraden i vår ekonomi där järnvägen utgör en betydande del.

Mer på temat stomnätskorridorer. Som vi tidigare rapporterat blev plötsligt utbyggnaden av nya stambanor EU-politik. Utbyggnaden av EU:s stomnätskorridorer – det så kallade TEN-T-nätet – pågår sedan årtionden. De planerade sträckningarna för nya stambanor som gällde intill strax före årsskiftet skulle enligt kommissionens förslag från 2021 ingå i TEN-T-nätet. Vid mötet med EU:s ministerråd i början av december 2022 valde dock regeringen en annan linje. Rent konkret innebar detta att delar av de planerade sträckningarna i södra Sverige har lyfts bort från EU:s stomnätskorridorer. Det får allvarliga effekter och försvårar Sveriges möjligheter att få återbäring på EU-medlemskapet. Konsultfirman WSP har bidragit med en snabbutredning som tydligt visar på att riskerna för Sverige att behålla sträckningarna för nya stambanor i TEN-T har överdrivits. Det finns ventiler i regelverket som möjliggör att avstå från uppsatta mål utan att några viten, avgifter eller liknande skulle aktualiseras. Läs mer här.

I årets första Järnvägspodd deltog Trafikverkets programchef Ulrika Geeraedts och Tågföretagens Gustaf Engstrand i ett samtal om effekterna av regeringens ändrade inriktning och om behovet av realism när det gäller behovet av utbyggnad av ny järnvägskapacitet i Sverige.

Samtidigt med dagens nyhetsbrev har Tågföretagen publicerat färska webbartiklar om läget avseende järnvägens punktlighet och de kostnader som förseningar leder till samt en analys av elektrifieringen av transportsystemet och hur järnvägen kan bidra till ökad energieffektivitet.

Järnvägspodden: En studie i realism.

Det här avsnittet av Järnvägspodden handlar om beskedet Trafikverkets fick den 23 december om Nya stambanor, där Trafikverket fick i uppdrag att avbryta en del, pausa en annan och sänka kostnaderna för en tredje. För att ge oss en bild av vad beslutet innebär, hur uppdragen formulerats och när de ska besvaras har vi ringt upp Trafikverkets programchef Ulrika Geeraedts.

Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef på Tågföretagen, får ge röst åt reaktionerna från de som var tänkta att dra nytta av de nya banorna.  Finns det utrymme för optimism, eller är det nu som realisterna kliver in på banan för att komma framtiden på spåren? Hur Tågföretagen vill involveras i det kommande arbetet, och om beslutet påverkar relationen med politiken är andra frågor som samtalet med Gustaf kommer in på.

Lyssna på podden här eller i din vanliga poddspelare

A study on smart and affordable high-speed services in the European Union shows the way to future sustainable mobility

The final report confirms that investing in a comprehensive European High-Speed Rail (HSR) network will deliver added value to European society and massively reduce the environmental footprint of European passenger transport. The report proposes a master plan for HSR network connecting all EU capitals and major cities and calls for additional policies to increase rail passenger volumes in the decades to come. Läs mer

Medielänkar vecka 5

Regeringen bad EU ändra tågkartor – missar chans till miljarder i stöd

Regeringen har bett EU ändra i kartorna över var snabbtåg i Europa ska byggas. EU fördelar de närmaste åren 200 miljarder i stöd till moderniserade spår, men kartändringen innebär att Sverige mister möjligheter till tiotals miljarder i bidrag. ”Det är logiskt att regeringens beslut får konsekvenser”, säger infrastrukturminister Andreas Carlson (KD).
Läs artikeln på dn.se

Debatt: ”Vi behöver fler investeringar i järnvägen nu”

”Som lokala och regionala företrädare känner vi en uppgivenhet över hur järnvägens brister drabbar våra företag och invånare, skriver sex moderater från Mellansverige.”
Läs artikeln på dagensinfrastruktur.se

Bostadsministern KU-anmäls för investeringsstödet

Socialdemokraterna KU-anmäler bostadsminister Andreas Carlson (KD) för hanteringen av frågan om investeringsstödet till hyresbostäder.
Läs artikeln på altinget.se

Järnvägen ska vara lika internationell som flyget och motorvägen

Jag ser med oro på det faktum att det kan bli den svenska regeringen, som i egenskap av ordförandeland får leda trepartsförhandlingarna om TEN-T om ett par månader. Högerblocket har visat att de än en gång är beredda att gå flygsektorn och billobbyn till mötes, och upprätthålla de fossiltunga transportmedlens dominans, skriver Jakop Dalunde, europaparlamentariker (MP).
Läs artikeln på altinget.se

Utan fungerande logistik hämmas Sveriges tillväxt

Kapaciteten på svenska järnvägar är ansträngd. När företag står inför investeringsbeslut här och nu måste de veta att godstransporterna kommer att fungera. Det skriver Nils Paul, expert infrastruktur Svenskt Näringsliv.
Läs artikeln på altinget.se

Så havererade Västlänken – dokument visar sylvass kritik mot utsparkad byggare

Trafikverket riktar mycket skarp kritik mot det byggkonsortium som nyligen kastades ut från Västlänkenbygget i Göteborg – och bekräftar att förseningarna kunnat bli ännu större än tidigare känt.
Läs artikeln på dn.se