Hoppa till innehåll

Rapporten pekar förtjänstfullt på en lång rad av investeringar och åtgärder vi kan göra här och nu för att på relativt kort sikt ge svenska städer och företag bättre möjlighet att växa. En debattartikel i DI undertecknad av Monica Lingegård, vd SJ, och Henrik Dahlin, vd Green Cargo, visar på att det finns en samsyn mellan person- och godstrafiken om behovet av dessa satsningar.

Diskussionen om genomförande av större banarbeten och hur arbetet optimeras går varm kopplat till kommande inriktningsplanering och regeringsuppdraget om förbättrat underhåll. Ett välkommet bidrag till det framtida pusslet kom i veckan när Tågföretagens medlem Infranord lanserade dels ett nytt koncept för mer effektiva byggen och byten av kontaktledningar, dels en uppgraderad maskinpark.

Regeringen, med stöd av SD, presenterade i veckan en ny överenskommelse om klimatpolitiken. Överenskommelsen innebär att Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp till år 2045 ligger fast. De nationella klimatmålen – som även omfattar ett etappmål för transporter – betraktas som viktiga kontrollstationer men Miljömålsberedningen ska utvärdera etappmålen utifrån de förutsättningar som följer av EU:s Fit-for-55. Om beredningen bedömer att  EU:s målbild motsvarar det nationella målet om 70 procents minskning av utsläpp från transportsektorn till 2030 så riskerar detta nationella etappmål att avskaffas.

Försvarsminister Pål Jonson och Försvarsmakten vill se intensifierade satsningar på järnvägen i Sverige som en följd av NATO-inträdet. Naturligtvis är hela transportsystemet av stor betydelse för landets behov av transporter vid kris, men det är av stor betydelse för framtida infrastrukturplanering att se järnvägens roll kopplat till en helhet och systemperspektiv.  

Medielänkar vecka 46

Rapport om hur järnvägen kan förbättras – ”det är bråttom”

Det eftersatta underhållet av den svenska järnvägen gör att det varje år krävs dubbelt så stora återinvesteringar i den framöver, enligt en rapport som tågbranschen beställt. ”Ny teknik och nya metoder som gör att det här kan gå snabbare, för det är bråttom”, säger SJ:s vd Monika Lingegård.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Så lyfter vi järnvägen på mindre än 10 år

Omtag Svensk Järnväg kan i dag presentera ett antal konkreta förslag på omedelbara åtgärder för järnvägen som skulle få en snabb och märkbar effekt, både för gods- och persontrafik, skriver Monica Lingegård, vd SJ AB och Henrik Dahlin, vd Green Cargo.
Läs artikeln på di.se

Andreas Carlson gäst i Ekots lördagsintervju

Den här veckan gästar Andreas Carlson (KD), infrastruktur- och bostadsminister, Ekots lördagsintervju.
Lyssna på sverigesradio.se

Försvarsministern: Arbetet med järnvägen behöver intensifieras

Försvarsministern Pål Jonson håller med Försvarsmakten, som larmat regeringen om stora brister i den svenska järnvägen inför ett svenskt Nato-medlemskap. Järnvägen måste stärkas för ”att vi ska säkra en militär rörlighet för att ha trovärdighet i vår avskräckningsförmåga”, säger Pål Jonson.
Lyssna på inslaget på sverigesradio.se

Järnvägscollege en riktig framgång

Hur ser kompetensbehovet ut inom järnvägsbranschen? Vi har pratat mer med Tågföretagen om utbildningssatsningar och vad vi har att vänta oss av nästa år.
Läs artikeln på rt-forum.se

Fler lokförare resulterar i utökad trafik för Mälartåg

Mälartåg planerar fler avgångar på samtliga fem linjer i den nya tidtabellen. Den ökade trafiken möjliggörs genom att ett betydande antal nyligen utbildade lokförare är redo att påbörja körningar med tågbolaget under de kommande månaderna.
Läs artikeln på infrastrukturnyheter.se

Mattias Goldmann: Åttapartienighet – men kring vad?

Hela regeringsunderlaget står bakom nettonoll 2045 och de nationella etappmålen – men vad betyder det om målen ändå ska ses över? EU:s klimatmål inom “Fit for 55” ska nås – men vad är värdet om det sker genom att köpa utsläppsrätter? Här är mina sex slutsatser av Tidöpartiernas klimatpressträff, skriver Mattias Goldmann på 2030-sekretariatet i en analys.
Läs artikeln på aktuellhallberhet.se