Hoppa till innehåll

Företagens syn på investeringar i infrastruktur

Dagens Industri har frågat vd:ar om de anser att Sverige borde öka statsskulden och satsa mer på investeringar. Nästan hälften svarade ja på frågan. Här finns ett embryo till slutet på den försiktiga sparpolitik som hållit tillbaka investeringskraften under årtionden! Finansdepartementet sitter idag sitter på en sprängfylld kassa och den svenska statsskulden ligger på historiskt låga nivåer, men infrastrukturskulden är desto större. Näringslivets vd:ar bekräftar bilden. De mest prioriterade investeringsområdena för dem är energiförsörjningen och investeringar i kärnkraft och mer järnväg kommer på en god andraplats. Även Svenskt Näringslivs vd instämmer: ”Att infrastrukturfrågorna kommer så högt upp är heller ingen större överraskning. Det visar att vi har en väldigt stor underhållsskuld och ett stort nyinvesteringsbehov”.

Politiken har nu chansen att svara upp och finansminister Elisabeth Svantesson (M) valde nyligen att samla flera av landets tyngsta företagsledare för att stärka statens samverkan med näringslivet. De två centrala målen är att förbättra kompetensförsörjningen och få fart på investeringarna i infrastrukturen i linje med Jacob Wallenbergs utspel tidigare i år. Ska de nya investeringarna ske på sedvanligt sätt genom utökade anslag? Alternativt – ska de realiseras exempelvis genom lånefinansiering eller OPS, möjligen i kombination med nya organisatoriska strukturer? Vi ser fram emot att lämna vårt bidrag till diskussionen och är glada att Järnvägsdagen den 29 november svarar upp mot behovet att diskutera lösningar.

Hur ska avstängningar av järnvägstrafiken genomföras vid större banarbeten? Och hur optimeras arbetet inom den begränsade tid i spår som entreprenaden erhåller? Vi skrev om det för ett par veckor sedan och diskussionen går varm på insidan i branschen kopplat till kommande inriktningsplanering och regeringsuppdraget om förbättrat underhåll. Vi ser idag en större acceptans än tidigare hos tågföretag att acceptera längre totalavstängningar. Men villkoren för det är optimering av:

  • omledningsmöjligheter för existerande tågtrafik,
  • sekvensensering av små och stora kapacitetshöjande åtgärder som ger bättre omledning,
  • metoder och maskiner som tar minsta möjliga tid i spår,
  • dialog med branschen och samplanering, banarbeten i första hand helger och sommartid, med hänsyn till slutkunders och näringslivets behov,
  • samhällsekonomi. 

Välkomna åtgärder för ökade intermodala transporter

I veckan antog EU-kommissionen nytt förslag gällande kombidirektivet – den del av EU:s mobilitetspaket som berör kombinerade godstransporter och som syftar till att göra godstransporter mer hållbara. Tågföretagen, liksom järnvägsbranschen i Europa, välkomnar det reviderade förslaget. Kombidirektivet är ett självklart incitament för val av transporteffektiva lösningar. Läs mer

Medielänkar vecka 45

Näringslivets krav: Börja bygga nu!

Kraven på en mer offensiv ekonomisk politik växer inom näringslivet och nu uppmanas regeringen att låna pengar för att få fart på viktiga investeringar. Satsningar på energiförsörjningen och järnvägen står högst upp på företagsledarnas önskelista, visar den nya Di-barometern.
Läs artikeln på di.se

Ministerns superpanel ska lyfta Sverige

Näringslivet har uppmanat regeringen att lägga i en högre växel och satsa mer på investeringar. Nu har finansminister Elisabeth Svantesson (M) valt att samla flera av landets tyngsta företagsledare för att stärka samverkan med näringslivet. Målet är att förbättra kompetensförsörjningen och få fart på investeringarna i Sveriges infrastruktur.
Läs artikeln på di.se

”Sverige måste hitta andra lösningar”

Wallenbergs krav på politikerna och Sveriges utmaningar.
Läs artikeln på di.se

Unikt tillfälle att bygga en mycket bättre stad

Den europeiska staden håller på att lämna efterkrigstidens dominans av bil och bygger städer som är attraktiva att bo i, som folk vill jobba i och som människor vill besöka. Det är dags att svenska storstäder gör likadant, skriver PM Nilsson, tillträdande vd på Timbro, och Håkan Samuelsson, tidigare vd Volvo Cars.
Läs artikeln på di.se

Mobilitets-allians kan bryta det slentrianmässiga bilpendlandet

Lundaforskaren Phil Flores har i sin avhandling dragit en viktig slutsats – att tydligare koppla ihop kollektivtrafiken med delad mikromobilitet skulle kunna öka bekvämligheten och locka fler bilister att lämna bilen hemma. Detta är en viktig insikt som bör vägleda svenska kommuner i deras strävan att minska bilberoendet, skriver Voi:s policychef, Tina Ghasemi Liljekvist och Maria Stenström från 2030-sekretariatet.
Läs artikeln på di.se

SL avslutar avtal om pendeltåg – SJ tar över driften

Trafikförvaltningen och MTR avslutar pendeltågsuppdraget i förtid. SJ kommer att ta över driften i mars 2024, berättar trafikregionrådet Anton Fendert (MP) på en pressträff.
Läs artikeln på dn.se