Hoppa till innehåll

Yttrande gällande ändring av direktiv (EG) nr 96/53/EG om vägfordons mått och vikt

Tågföretagens initiala synpunkt till förslaget om reviderade mått och vikt för vägfordon är att det finns en hel del att önska utifrån ett transporteffektivitetsperspektiv.

Läs hela Tågföretagens yttrande gällande kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv (EG) nr 96/53/EG om vägfordons mått och vikt