Hoppa till innehåll

Se upp för avståndet mellan vision och verklighet

Konjunkturen är på väg ner. Finansminister Gunnar Sträng lär ha förhört sig om antalet godsvagnar som stod stilla på bangårdarna som en viktig konjunkturindikator. Uttalandet citerades i SvD igår och är särskilt intressant eftersom vi samtidigt med kommande lågkonjunktur ser allvarliga hot mot godstransporterna i Sverige till följd av de stigande banavgifterna samt kostnadsdrivande krav på installation av ERTMS ombordutrustning och tysta bromsblock.

Mer på temat konkurrenskraft – i veckan lämnade vi in remissvar avseende Trafikverkets rapport ”Längre lastbilar på det svenska vägnätet – för mer hållbara transporter”. Vår invändning mot utredningen är den synnerligen bristfälliga konsekvensutredningen. I uppdragsbeskrivningen hade särskilt betonats behovet av analys av hur förslaget påverkar möjligheterna att flytta långväga godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Dessvärre har inte den uppenbara risken för negativ överflyttning från järnväg till väg omhändertagits i rapporten. Förslaget innebär i realiteten att transporter flyttar från ett mer klimatsmart alternativ. Nettoeffekten för hela transportsystemet måste utredas. Gör om och gör rätt!”Gör om och gör rätt” får nog bli vårt medskick till M, L och KD i frågan om satsningen på nya stambanor. Den borgerliga veligheten i en av få positiva framtidsfrågor återspeglades träffsäkert av humorgänget Public Service i förra söndagens Godmorgon Världen. Vi instämmer i uppmaningen till tre partier som dessutom är splittrade internt: se upp för avståndet mellan vision och verklighet både när du kliver på och när du kliver av.Det är nu hög tid att se sanningen i vitögat. Kapacitetstaket för järnvägen är nära och att bygga ny kapacitet för gods- och persontransporter är ett måste för framtiden. Lågkonjunkturen knackar på. Kunde läget vara mer idealiskt för en rejäl infrastruktursatsning med de reserver vi byggt upp under årtionden? Det är glädjande att regeringen bjuder in till samtal, men det är hög tid att bredda diskussionen. Fräscha samtidigt upp Arlanda och ta med östlig vägförbindelse i uppgörelsen. Bygg bostäder på Bromma flygplats. Komplettera uppgörelsen med snabbspår till Oslo. Och knyt nu ihop uppgörelsen om nya stambanor och tusentals bostäder!

Det är inte gratis att säga nej. Vad blir alternativkostnaden?