Hoppa till innehåll
För att säkerställa att person- och godstrafik på järnväg kan fortsätta med sin leverans även om sjukskrivningarna av lok-, spårvagns- och tunneltågförare ökar under våren har vi ställt frågan till Transportstyrelsen om möjligheten att göra ett undantag i föreskrifterna om hälsokrav en period framöver.

Detta för att skapa förutsättningar att fortsätta driva tågföretagens samhällsviktiga funktion även i kristider.

Transportstyrelsen delar tågbranschens ambition med att skapa förutsättningar för att säkerställa trafiken på järnvägen. Transportstyrelsen har också identifierat de regelbundna hälsokontrollerna som ett område som kan komma att påverka detta. Just nu jobbar Transportstyrelsen intensivt med att ta reda på hur de kan ta hand om detta. Eftersom reglerna om intervaller kommer från ett EU-direktiv (som står över våra nationella regler) för hälsokrav för lokförare så har Transportstyrelsen inte själva mandat att ändra i en föreskrift. Transportstyrelsen kan just inte säga något om hur lång tid det tar att få till en ändring.