Hoppa till innehåll

Anmodan från EU att agera

Samtidigt som rapporteringen om statens olika stödpakets otillräcklighet stått som spön i backen så har redovisningen av olika utredningar duggat tätt. I veckan har Trafikverket redovisat sitt uppdrag om nattågstrafik till Europa. Trafikanalys har redovisat uppdraget att analysera marknaden för internationella tågbiljetter. Vidare lämnades SOU 2020:25 – Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik – över till infrastrukturminister Tomas Eneroth. Det finns mycket att studera och vi får anledning att återkomma till dessa utredningar. När det gäller nattågen har Trafikverkets direktivtrogna redogörelse riktat in sig på tekniken och själva upphandlingen av operatörer för driften av nattåg till kontinenten, i första hand till Köln och Bryssel.

Vårt tidiga förslag om att snabbt införa subventioner – ”resenärspeng” – för att stimulera till ökat långväga resande till Europa lyser dock med sin frånvaro. Oavsett vad man tycker om nattågsutredningen har den förtjänster när det gäller analyser av järnvägskapacitet till kontinenten genom Danmark och de gränsöverskridande utmaningarna med utrullningen av signalsystemet ERTMS. Det borde vara av stort intresse för hela järnvägsbranschen.

I veckan var det webbmöte mellan EU:s transportministrar där den svenska hållningen var att transportsektorns återstart – när coronakrisen är över – ska vara grön och klimatsmart. Vi har i anslutning till mötet skickat ett brev till statsminister Stefan Löfven, finansminister Magdalena Andersson, infrastrukturminister Thomas Eneroth samt miljö- och klimatminister Isabella Lövin kopplat till EU-kommissionens uppmaningar till medlemsstaterna att värna järnvägssektorn. Kommissionen anmodar medlemsstaterna att bevilja stöd för förlorade intäkter och sänkta banavgifter. Tågföretagen välkomnar i sammanhanget Jernhusens beslut att ge hyresrabatter. På samma tema har EU tagit fram ett ”coronavirus relief package”, som du kan läsa om här och här, för den pressade transportbranschen. Bland annat förlängs licenser och giltigheten av periodiska hälsokontroller med sex månader. Fjärde järnvägspaketets införande försenas enligt paketet med tre månader.

Rockad i järnvägens schackspel. Crister Fritzson, numera vd för börsbolaget Net Insight AB, tidigare vd på SJ samt ordförande i Tågföretagen och CER – vår europeiska branschorganisation, har valts in som styrelseledamot i Green Cargo. Det är med glädje vi välkomnar Crister tillbaka till branschen efter flera veckors frånvaro!

Återstår så att önska alla en skön distanserad Valborg!

Medielänkar vecka 18

Nationellt biljettsystem en tuff utmaning

Ett nytt nationellt biljettsystem kan bli en tuff utmaning – det anser Sveriges Bussföretag efter att ha synat den utredning som lämnats till infrastrukturministern 28 april.
Läs hela artikeln på rt-forum.se

Regeringen vill se nattåg till Europa 2022

Sträckan Malmö–Köln–Bryssel skulle kunna bli första sträckan för upphandlad nattågstrafik till Europa, enligt Trafikverket….
Läsa hela artikeln på di.se

Nattågensutredningen väcker intresse internationellt:
Sweden considers launching night train to Brussels

A night train from Brussels to Sweden could be in store in the future, according to a new study by the Swedish traffic agency.
Läs hela artikeln på brusselstimes.com

Ras för SJ: Tappat det mesta av biljettintäkterna

Resandet med statliga tågbolaget SJ rasade under de sista veckorna i mars. Det påverkade så mycket att de två första goda månaderna av kvartalet raderades ut.
Läs hela artikeln på svd.se

Debatt: Glöm inte bort godstågen

Godstrafiken på järnväg behöver skyndsamma beslut och proaktiva insatser som främjar kombitågtrafiken, skriver Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen och Tomas Arvidsson, ordförande Transportindustriförbundets järnvägskommitté.
Läs hela artikeln på jp.se