Hoppa till innehåll

Nationell plan 2022–2033

Nationell plan 2022–2033 – det blir den första Nationella planen som sträcker sig efter det numera magiska året 2030! Efter nästan ett års försening tycks det nu äntligen hända saker. Den nyvunna styrfarten för arbetet med planen kan hänga samman med behovet att knyta upp låsningarna kopplade till Arlandas framtid och bygget av nya stambanor. Och när den ekonomiska nedgången är ett faktum är det hög tid att se över prioriteringarna för jobbskapande infrastruktursatsningar och säkra upp framtidens infrastruktur. Om regeringens beslut om fastställande av planen ska hinnas med före valet 2022 så krävs dock ett synnerligen högt tempo. Infrastrukturdepartementet ska lämna inriktningsunderlag till Trafikverket, riksdagen ska besluta om en infrastrukturproposition, Trafikverkets planförslag ska skickas ut på remiss och regeringen ska – förhoppningsvis med stöd av andra partier – fatta beslut om fastställande av planen våren 2022. Det blir tight men skam den som ger sig.

Så kom då äntligen ett riktat stöd på tre miljarder till den regionala kollektivtrafiken att fördelas via Trafikverket direkt till kollektivtrafikmyndigheterna baserat på biljettintäkternas storlek. Det är viktigt att kollektivtrafiken fungerar, så att de som är beroende av den ska kunna ta sig till arbete och skola utan risk för trängsel och ökad smittspridning. Vi uppdaterar löpande en artikel med hittills beslutade åtgärder som stödjer branschen.

Hur man än vrider eller vänder på det kommer temat grön återstart stå i centrum de närmaste månaderna. Som inspiration för oss i hållbarhetsbranschen finns exempelvis ett inlägg på DN Debatt av Klimatpolitiska rådet – ”Regeringens krispolitik måste rymmas i klimatramverket”. Och i denna anda måste branschens överlevnad, ekosystem och framtida konkurrenskraft säkras. Det är stora värden som står på spel. Järnvägen måste tillåtas vara livskraftig också under rådande omständigheter.

Järnvägsbranschens samverkansforum – JBS – hade styrelsemöte den 13 maj. Vår förbundsdirektör Pierre Sandberg deltog för första gången. Frågor på agendan denna gång var Trafikinformation, TTT – Tillsammans för Tåg i Tid och branschens kompetensförsörjning. Olika systembrister väntar på att bli omhändertagna, till exempel att branschen ännu saknar accepterade yrkesroller och yrkeskoder och att kravställningen för godkännande av lärare, material och examination.

Digitaliseringen har slagit till med full kraft i vår möteskultur. Det slutliga beviset är att årsstämmor nu genomförs online. Detsamma gäller Tågföretagen, vars årsmöte den 12 maj – inklusive formalia och konferensprogram – klämdes in på en timme på Teams. Stort tack till alla som deltog och gav styrelsen förnyat förtroende!

Medielänkar vecka 20

”Regeringens krispolitik måste rymmas i klimatramverket”

Klimatpolitiska rådet: Vi kommer att granska om återhämtningspolitiken är förenlig med Sveriges klimatmål. Idén med det av riksdagen beslutade klimatpolitiska ramverket är att klimatomställningen inte ska vara beroende av den ekonomiska eller politiska konjunkturen.
Läs mer på dn.se

Regional lösning maximerar nyttorna med nya stambanor

Västra Götalandsregionen (VGR) deltar aktivt i arbetet med ny stambana mellan Göteborg och Borås, och vidare till Jönköping och Stockholm med byggstart 2025–2027 enligt gällande plan. Nu finns ett förslag på hur nyttan med den nya stambanan kan förbättras, till en lägre kostnad än man förutspått. Lösningen innebär att den befintliga Kust till kustbanan förstärks. Förstärkningen i kombination med ny stambana gör att antalet resor i stråket Göteborg-Borås ökar från dagens 7 miljoner kollektivtrafikresor/år till 17–19 miljoner resor/år.
Läs Västra Götalandsregionens pressmeddelande på cision.com

Inget krav på munskydd på bussar och tåg

Resenärer uppmanas använda munskydd enligt EU-kommissionens nya riktlinjer. Flygbolaget SAS var snabbt på bollen och införde ett sådant krav, medan andra företag avvaktar.
Läs mer på aftonbladet.se

Först i Sverige med ny typ av fjärrmanövrering

Inlandsbanan moderniserar järnvägen med hjälp av en ny typ av fjärrmanövrering, som man blir först i Sverige att använda sig av, samtidigt ökar man kapaciteten och skapar bättre möjlighet för en säkrare och mer flexibel järnväg.
Läs mer på dagensinfrastruktur.se

Regeringen presenterar stöd till kollektivtrafiken

Regeringen presenterar nu ett tillfälligt riktat bidrag på 3 miljarder kr till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna. Stödet är en förstärkning för att mildra effekterna av minskat resande med anledning av covid-19. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.
Läs mer på regeringen.se

SJ gör helomvändning – behåller nattågslinje mellan Göteborg och Umeå året runt

SJ kommer att köra nattåg direkt mellan Göteborg och Umeå respektive Duved. Tågbolaget gör därmed en helomvändning efter att i februari ha meddelat att linjerna läggs ner.
– När pandemin väl lagt sig tror vi att resandet kommer att fortsätta uppåt, säger SJ:s affärschef Jan Kyrk.

Läs mer på dn.se

Strukton Rail tilldelas kontraktet för Västra-, Södra stambanan

Efter att man vunnit tunga underhållskontrakt som Södra Stambanan 1 och Västkustbanan Syd så kommer nu ytterligare glada nyheter för Strukton Rail. Man har tilldelats uppdraget för Västra-, Södra stambanan.
Uppdraget avser basunderhåll av järnvägsanläggningen som omfattas av följande 6 bandelar: Del av 414 (Gnesta)-(Katrineholm), 416, (Katrineholm)-(Hallsberg), 420, Katrineholm, 421, (Åby) – (Järna), 422, (Katrineholm) – (Åby) samt 492, Oxelösund – (Flens Övre).

Läs mer på mynewsdesk.com/se/strukton-rail

Grön omstart – inte blå återgång

Undvik breda stödåtgärder till företag på grund av coronakrisen. Målet bör vara en grön omstart i branscher som är ekologiskt hållbara, skriver Miljöpartiets Karin Svensson Smith.
Läs mer på dagensarena.se

Människan i centrum i återstarten

Keeping the human centric approach as the UK plans to reopen its railways

Tom Meacock, Client Director, Strategic Rail at Atkins, looks at the critical issues facing the rail sector as we look to the ‘new normal’ and how might we respond to them.
Läs mer på globalrailwayview.com