Nationell plan 2022–2033

Nationell plan 2022–2033 – det blir den första Nationella planen som sträcker sig efter det numera magiska året 2030! Efter nästan ett års försening tycks det nu äntligen hända saker. Den nyvunna styrfarten för arbetet med planen kan hänga samman med behovet att knyta upp låsningarna kopplade till Arlandas framtid och bygget av nya stambanor. Och när den ekonomiska nedgången är ett faktum är det hög tid att se över prioriteringarna för jobbskapande infrastruktursatsningar och säkra upp framtidens infrastruktur. Om regeringens beslut om fastställande av planen ska hinnas med före valet 2022 så krävs dock ett synnerligen högt tempo. Infrastrukturdepartementet ska lämna inriktningsunderlag till Trafikverket, riksdagen ska besluta om en infrastrukturproposition, Trafikverkets planförslag ska skickas ut på remiss och regeringen ska – förhoppningsvis med stöd av andra partier – fatta beslut om fastställande av planen våren 2022. Det blir tight men skam den som ger sig.

Så kom då äntligen ett riktat stöd på tre miljarder till den regionala kollektivtrafiken att fördelas via Trafikverket direkt till kollektivtrafikmyndigheterna baserat på biljettintäkternas storlek. Det är viktigt att kollektivtrafiken fungerar, så att de som är beroende av den ska kunna ta sig till arbete och skola utan risk för trängsel och ökad smittspridning. Vi uppdaterar löpande en artikel med hittills beslutade åtgärder som stödjer branschen.

Hur man än vrider eller vänder på det kommer temat grön återstart stå i centrum de närmaste månaderna. Som inspiration för oss i hållbarhetsbranschen finns exempelvis ett inlägg på DN Debatt av Klimatpolitiska rådet – ”Regeringens krispolitik måste rymmas i klimatramverket”. Och i denna anda måste branschens överlevnad, ekosystem och framtida konkurrenskraft säkras. Det är stora värden som står på spel. Järnvägen måste tillåtas vara livskraftig också under rådande omständigheter.

Järnvägsbranschens samverkansforum – JBS – hade styrelsemöte den 13 maj. Vår förbundsdirektör Pierre Sandberg deltog för första gången. Frågor på agendan denna gång var Trafikinformation, TTT – Tillsammans för Tåg i Tid och branschens kompetensförsörjning. Olika systembrister väntar på att bli omhändertagna, till exempel att branschen ännu saknar accepterade yrkesroller och yrkeskoder och att kravställningen för godkännande av lärare, material och examination.

Digitaliseringen har slagit till med full kraft i vår möteskultur. Det slutliga beviset är att årsstämmor nu genomförs online. Detsamma gäller Tågföretagen, vars årsmöte den 12 maj – inklusive formalia och konferensprogram – klämdes in på en timme på Teams. Stort tack till alla som deltog och gav styrelsen förnyat förtroende!

Läs hela nyhetsbrevet