Hoppa till innehåll
Transportstyrelsen har tagit fram vilka åtgärder för hälsokontroller som nu finns på plats med anledning av covid-19.

Regelbundna hälsokontroller för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg, tunnelbana och spårväg

Som vi tidigare informerat om har dessa personalkategorier haft möjlighet att utifrån övergångsbestämmelser och undantagsmöjligheter skjuta på datum för hälsokontroller. Nu finns det ”akutföreskrifter” TSFS 2020:42 och TSFS 2020:43 som möjliggör att man förskjuter datum för hälsokontroller ytterligare tre månader alltså till och med den 30 september 2020.

TSFS 2020:42: Transportstyrelsens föreskrifter om tillfällig förlängning av intervall för regelbunden hälsoundersökning för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen

TSFS 2020:43: Transportstyrelsens föreskrifter och tillfällig förlängning av intervall för regelbunden hälsoundersökning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten inom tunnelbana och spårväg

Regelbundna hälsokontroller för lokförare, tidsfrister för säkerhetstillstånd och säkerhetsintyg samt tidsfrister för licens

Nu har Europarlamentet och rådet antagit en förordning som förlänger vissa tidsfrister för tillstånd, intyg, förarbevis med mera. Förordningen gäller trafikslagen väg, järnväg och sjöfart. Artiklarna 9–13 rör järnväg. När det gäller regelbundna kontroller för lokförare gäller att de kontroller som skulle ha genomförts mellan 1 mars och 31 augusti förlängs med sex månader i varje enskilt fall. Förordningen ska tillämpas från och med den 4 juni.

Införandet av fjärde järnvägspaketet förlängt

Europarådet och Europaparlamentet har även antagit ett direktiv som förlänger införlivandeperioden för fjärde järnvägspaketet med anledning av covid-19.