Hoppa till innehåll

Nu kommer nedläggningarna

Det är nu ett år sedan FN-organet WHO konstaterade att vi har en ny pandemi. Smittspridningen i Sverige eskalerade efter sportloven. Hemarbete rekommenderades för alla som kunde och riktlinjer om att hålla distansen blev ett måste i kollektivtrafiken. Sveriges tågoperatörer såg resenärerna minska drastiskt från en dag till nästa. Mängder av allt hårdare restriktioner under året har nu pressat den långväga kollektivtrafiken till nedläggning av hela trafiksystem. Läs vår tillbakablick från året med pandemin.

Samtidigt som pendlingen minskat kraftigt under året har vi i sinnet hela tiden pendlat mellan hopp och förtvivlan. Redan i april 2020 hoppades vi på en vändning. Men i oktober stod det klart att vi stod inför den andra smittvågen och en tredje smittvåg framstod som alltmer sannolik. Vår intresseorganisation i Bryssel, CER, har indikerat förluster i passagerartrafiken inom EU på hisnande 250 miljarder kronor. Trots idoga uppmaningar till vår regering om behovet av riktat stöd för den kommersiella trafiken har stöd uteblivit och vi möter nu en tuff vår med den dystra nyheten att SJ säger upp avtalet om regionaltåg i Mälardalen. Våra beslutsfattare letar med ljus och lykta efter ljuset i en lång tunnel och skjuter därför upp stöd till vår bransch där utslagning av mindre operatörer är nära förestående, liksom nedläggning av omfattande trafiksystem. Det står alldeles klart att regeringens åtgärder inte räcker till för att upprätthålla den samhällskritiska verksamhet våra medlemmar – Sveriges tågföretag – bedriver.

Nyheter från Öresundsbron – bron klarar kapaciteten till 2050 med begränsade infrastrukturåtgärder enligt en studie från AFRY. En fördubbling av godstrafiken på järnväg förutses, och det kommer krävas omfattande åtgärder i annan infrastruktur för att klara trafikökningen i södra Sverige som kommer efter öppnandet av Fehmarn Bält-förbindelsen 2029. Det gäller i första hand en rangerbangård i södra Sverige och fyrspår Lund-Hässleholm samt i förlängningen nya stambanor norrut. Samtidigt blir behovet av reservkapacitet kritisk för att säkerställa framtidens järnvägstransporter och en ytterligare förbindelse över Öresund för godståg är en förutsättning, läs Green Cargos vd, tillika Tågföretagens ordförande, Ted Söderholms inlägg på temat.

Företrädare för Tågföretagen debatterade i veckan i Dagens Industri att de samhällsekonomiska kalkylerna inte ger ett tillräckligt rättvisande underlag för viktiga beslut. Frågan väcker debatt, se mediesammanställningen nedan, som lär fortsätta. Vad vi efterlyser är en snabb opartisk utredning av hur de svenska prognos- och kalkylmodellerna för transportinfrastruktur kan utvecklas så att de ger ett mer rättvisande beslutsunderlag till nytta för framtida generationer. Regeringen bör omgående besluta om ett sådant uppdrag.

Trevlig helg!

Medielänkar vecka 11

Beslut om stambanorna måste bygga på rättvisande kalkyler

DEBATT. Vi kan inte längre ha en ordning där brister i trafikprognoser och den samhällsekonomiska kalkylen gör att investeringar i nya järnvägar på förhand framstår som samhällsekonomiskt omotiverade, trots att de i efterhand visar sig vara lönsamma.  Samhället förtjänar ett mer rättvisande underlag, skriver företrädare för branschorganisationen Tågföretagen.
Läs artikeln på di.se

Publicerades även på fplus.se

Tågexpert: Skrota svenska räknemodellen – helt ovetenskaplig

När Trafikverket nyligen presenterade vad det kostar för samhället att investera i höghastighetsjärnvägar i Sverige förleddes många tro att det är så mycket det kostar. – Men det har inget med en verklig budget att göra, utan bygger på en teoretisk modell utan vetenskaplig grund som borde skrotas, säger Björn Carlsson, en av Sveriges få experter på området utanför Trafikverket.
Läs artikeln på dn.se

Debatt: Nu måste vi satsa på svensk infrastruktur

Infrastruktur är som ett lands blodådror. Hela landets transportmöjligheter måste fungera, för en infarkt eller strypt flöde påverkar alla delar. Därför går vi regionstyrelseordföranden (RSO) tillsammans och påtalar vikten av att satsa på svensk infrastruktur. Vi talar inte för våra egna angelägna projekt, eller favoritsträckor, utan om att hela infrastrukturen behöver satsas på.
Läs artikeln på op.se

Dags att bygga Tåglandet Sverige

Med en historisk satsning på järnväg vill vi föra samman Sverige och skapa klimatsmart infrastruktur, skriver Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi och Per Bolund tillsammans med Emma Berginger, trafikpolitisk talesperson.
Läs artikeln på etc.se

Interpellation: Stambanor för höghastighetståg

Debattinlägg: ”Gör en djupstudie av förbindelsen Landskrona – Köpenhamn.”

Ett sammanhängande, tillförlitligt järnvägssystem med god kapacitet kan flytta långväga transporter från väg till järnväg och på så sätt bidra till att Sverige når landets klimatmål. Det skriver Ted Söderholm, vd för godstransportföretaget Green Cargo.
Läs artikeln på sydsvenskan.se

Debatt: Stärkt infrastruktur – en framtidsnyckel

I vår ska regeringen lägga fram och riksdagen besluta om hur mycket pengar som ska investeras i Sveriges infrastruktur de kommande åren. För mig som socialdemokrat är budskapet tydligt: Det behövs mer infrastruktur – inte mindre – och det i hela landet.
Läs artikeln på vf.se

Replik: Risk att prestigeprojekt prioriteras framför viktigt underhåll

DEBATT. Den kritik som framförs mot samhällsekonomiska kalkyler över kostnader och nytta av höghastighetsbanor på Di debatt (16/3) vinklar på enskildheter och är delvis direkt felaktig. Det skriver Lars Hultkrantz och Jan-Eric Nilsson i en replik.
Läs artikeln på di.se

Trafikverket får bakläxa om järnvägen

Det är uppmuntrande att läsa att svenska myndigheter inser nödvändigheten av förändringar av våra resor och transporter i Sverige.
Läs artikeln på di.se

Experten: Så kan det bli om tågen blir verklighet

Hur skulle de nya stambanorna i Sverige kunna se ut och hur snabbt skulle höghastighetstågen gå? SvD reder ut vad en ny järnväg skulle göra för landets många resenärer.
Läs artikeln på svd.se

Striden hårdnar – L eller MP måste ge sig

Läget är låst. Antingen Miljöpartiet eller Liberalerna behöver ge sig. Efter 18 långa år står höghastighetsbanans framtid inför ett avgörande.
Läs artikeln på svd.se

Replik: Långa lastbilar tränger ut tåg

Med tyngre lastbilar trängs mer av järnvägstrafiken ut – med närmast inga koldioxidutsläpp eller olyckskostnader, skriver Hans Sternlycke.
Läs artikeln på nwt.se

”Mycket tråkigt” – Skanska lämnar miljardprojekt för järnväg i Norrland

Det Fredrik Lundberg-kontrollerade Skanska planerade att utveckla en testjärnväg i Norrland värd flera miljarder kronor. Nu lämnar byggjätten projektet, kan ett påfallande besviket Region Västerbotten konstatera.
Läs artikeln på di.se

Bergner: Inlandsbanan måste bära förväntningarna

Man måste inte bara övertyga inlandsvänner, utan även staten. Det skriver Petter Bergner.
Läs hela artikeln på vk.se

SJ slutar köra i Mälardalen: En kalldusch

SJ slutar köra regionaltåg i Mälardalen. Det drastiska beskedet gav bolaget på fredagen. Ett beslut som väcker starka reaktioner. – En kalldusch. Jag utgår ifrån att regeringen som ägare agerar och sätter stopp för det här, säger trafikregionrådet i Region Stockholm, Kristoffer Tamsons (M), till TT.
Läs mer på svd.se

SJ:s vd om beskedet om regionaltågen: Det är inget förhandlingsutspel

SJ:s besked om att sluta köra regionaltåg i Mälardalen förvånar kommunpolitiker. Men att det bara ska vara ett utspel för att förhandla med regionerna avvisar Monica Lingegård, vd och koncernchef för SJ, bestämt. – Nej, det här är ett sätt för mig som vd att säkerställa att de miljoner som vi förlorar dagligen inte fortsätter i all oändlighet.
Läs artikeln på dn.se