Hoppa till innehåll

Vi ser efter en första läsning att särskilt underhåll av landets slitna infrastruktur har intagit en central plats i regeringens ambitioner, men någon av avbetalning av underhållsskulden i järnvägssystemet på 43 miljarder är det inte tal om, snarast kommer skulden att öka under den 12-åriga planperioden 2022–2033. Omfattningen av planen ska ökas väsentligt, till nära 800 miljarder kronor. Nya stambanor ska byggas men de mer kraftfulla satsningarna såsom formerna för snabb utbyggnad av nya stambanor, i enlighet med Januariavtalet, har dock fått anstå till kommande politisk dialog och uppdrag till Trafikverket. Vi återkommer inom kort med våra mer detaljerade reflektioner på regeringens förslag. Infrastrukturpropositionen kommer att behandlas i riksdagen under våren och arbetet avrundas med debatt och beslut i kammaren i midsommarveckan. Därefter lämnar regeringen planeringsdirektiv till Trafikverket för framtagande av ny nationell infrastrukturplan 2022–2033.

I veckan lämnade regeringen förslag om förlängning av den så kallade begränsningsförordningen. Den redan ansträngda ekonomin hos tågföretagen kommer drabbas än mer nu när sommarens förväntade trafik försvinner i och med de förlängda restriktionerna. För att kompensera för de kostnader trafikföretagen har för att upprätthålla den samhällsviktiga trafiken har vi gjort en framställan till infrastrukturministern med krav om att banavgifterna slopas under hela 2021 fram till 14 augusti, alternativt att motsvarande stöd utgår. Läs mer i separat artikel.

En Öresundsmetro för persontrafik mellan Malmö och Köpenhamn skulle kunna frigöra utrymme på Öresundsbron för godstrafiken. När Fehrman Bält-tunneln är klar 2029 och kapaciteten ökar blir Öresundsbron en kritisk länk för godstrafiken till och från Sverige. Björn Westerberg deltog den 9 april i ett webbinarium tillsammans med bland annat Erica Kronhöffer, hållbarhets- och kommunikationsdirektör Green Cargo, och diskuterade möjligheten med grönare godstransporter. Öresundsmetron presenterade också den sammanfattande rapporten under seminariet. Sedan 2012 har Malmö stad och Köpenhamns kommun undersökt möjligheterna med en tunnelförbindelse mellan städerna.

Medielänkar vecka 15

Regeringen vill satsa nya miljarder på höghastighetståg

Nästan 900 miljarder kronor ska investeras i vägar och järnvägar fram till 2033. Det föreslår regeringen på fredagen. Enligt regeringen skapas utrymme för att gå vidare med stambanor för höghastighetståg. – Det är nu vi gör en stor del av den gröna omställningen, säger miljöminister Per Bolund (MP).
Läs artikeln på dn.se

Regeringen satsar 177 miljarder på infrastruktur

Regeringen vill lägga 177 miljarder kronor mer på väg och järnväg de kommande åren. Förslaget får skarp kritik både från Moderaterna och Vänsterpartiet.
Läs artikeln på svd.se

Regeringen vill satsa 799 miljarder på väg och järnväg

Regeringen vill lägga 799 miljarder kronor på att underhålla och utveckla vägar och järnvägar åren 2022–2033. Det är en ökning med 21 procent jämfört med nuvarande plan.
Läs artikeln på di.se

”Restriktioner för tåg är hög grad av näringsförbud!”

Den redan ansträngda ekonomin hos tågföretagen kommer drabbas än mer nu när sommarens förväntade trafik försvinner i och med de förlängda restriktionerna.
Läs artikeln på dagensinfrastruktur.se

Interna rapporter hos Trafikverket visar radikalt andra siffror om höghastighetstågen

Hur många skulle sluta flyga mellan storstäderna och byta till höghastighetståg? Enligt Trafikverkets färska underlag till regeringen ”bara” 300.000 resor per år. Men i en underlagsrapport som myndigheten tagit fram men inte publicerat på hemsidan bedöms ”överflyttningen” bli tio gånger högre, tre miljoner resor. – Slutsatsen är att man måste ta fram en bättre prognosmodell för att få ett realistiskt beslutsunderlag, säger Bo-Lennart Nelldal, professor emeritus vid KTH.
Läs artikeln på dn.se

Stannar flygen på marken blir tågen mer lönsamma

Enligt Trafikverkets utredningar är nya stambanor för höghastighetståg inte lönsamma. Men det finns en lösning, och som även är bra för klimatet, låt flygen stanna på marken.
Läs artikeln på hallandsposten.se

Svårt att välja miljövänliga däck

Däckslitage är den största källan till utsläpp av mikroplast i Sverige. 7 670 ton gummirester beräknas varje år spridas från vägarna, enligt IVL, Svenska miljöinstitutet. Som konsument har man i dagsläget ingen möjlighet att välja däck som slits långsamt och därmed släpper ut mindre mikroplast, men det kan det bli ändring på.
Läs artikeln på extrakt.se

EU-kommissionen introducerar ny lagstiftning för tredubbling av antalet höghastighetssträckor

Europeiska kommissionen kommer att utforma ny EU-lagstiftning för ”konkreta åtgärder” som bidrar till att fördubbla godstransporterna på järnväg och tredubbla servicen på höghastighetslinjer fram till 2050.
Läs artikeln på transportochlogistik.se

SJ-chefen: ” Vi vill ha snabbtåg till 2030”

På fredagen avslöjar regeringen hur man vill satsa på svensk infrastruktur. Då vill SJ ha besked om höghastighetstågen. – Detta är tredje mandatperioden det talas om denna satsning, men inga beslut. Regeringen måste visa mod för att klara sina egna klimatmål, säger vd Monica Lingegård.
Läs artikeln på dn.se

Motsägelsefullt om klimat på Trafikverket

Trafikverket presenterar dubbla budskap om klimatvinsten med stambanor för höghastighetståg. Nya siffror visar att överflyttningen av trafik från väg till järnväg kan ha underskattats kraftigt i tidigare prognoser. Men planeringen utgår från att det inte spelar någon roll, eftersom vägtrafiken ändå förutsätts vara fossilfri när stambanorna är färdiga.
Läs artikeln på sverigesnatur.org

SJ startar biljettbokning till kontinenten – vd räknar med högt tryck

SJ kommer inom kort att börja erbjuda möjligheten att internetboka biljetter till Hamburg, Venedig och Paris och andra städer på kontinenten.
Läs artikeln på dn.se

Tyskt tågföretag ny utmanare

Tyska Flixtrain ger sig in i konkurrens med SJ och öppnar nästa månad tågtrafik mellan Stockholm och Göteborg.
Läs artikeln på dn.se