Hoppa till innehåll
Tåg bredvid rapsfält
Bild över rapsfält, med tåg och vindkraft

Strålkastare mot 2030

Med några dagar i ryggen efter semestrarna har höstens att-göra-lista blivit allt tydligare. Det är – som vanligt – mycket som händer, både inom och runt omkring vår bransch. IPCC:s rapport under sommaren om de allt snabbare och intensifierade klimatförändringarna – som bekräftas av extremvädret – lämnade ingen oberörd. Och den dåliga prognosen för uppfyllande transportsektorns bidrag till klimatmålen, det vill säga kravet i Sverige om 70 procents sänkning av utsläppen till 2030, uppmärksammades särskilt i riksmedia i juli. EUs senaste paket inom ramen för Green Deal som kallas ”Fit for 55” – 55 procents minskning av alla utsläpp till 2030 – kommer därmed lägligt. Vi noterar dels förslaget om utvidgning av systemet med utsläppsrätter till att omfatta transportsektorn, dels energiskattedirektivet, som kan påverka skattebefrielsen för diesel till järnvägsfordon. Om det är tillräckliga åtgärder som nu vidtas inom EU-politiken kommer framtiden helt säkert att utvisa.

Strålkastarljuset från klimatfrågan och extremvädret lyser rakt på Trafikverket och inte minst på kommande förslag till Nationell plan 2022–2033, som presenteras i november. Helt säkert kommer även sommarens nyheter om ett potentiellt stopp för cementtillverkning i Slite att bli en följetong som påverkar förutsättningarna för byggande av klimatsmart infrastruktur i landet. Byggindustrin talar om hotet mot stora infrastrukturprojekt och risken för stora varsel. Svensk cementtillverkning, på Gotland eller annorstädes, är samhällskritisk för utvecklingen av klimatsmart betong, som skulle kunna sätta Sverige på kartan likt stålindustrins HYBRIT-projekt. Det självklara projektet för att fånga den stora potentialen är nya stambanor som åtminstone delvis byggs på bropelare av betong. Som vi lyft tidigare skulle bropelartekniken kunna öka produktiviteten i anläggningsbranschen mångfalt.

Sviterna av coronapandemin och restriktionerna finns kvar och den närmaste framtiden är i skrivande stund oviss. Klart är dock att de aviserade banavgiftsreduktionerna avses klubbas i en höständringsbudget och betalas ut under slutet av året. För att möjliggöra reduktionerna överlämnade regeringen i dagarna en lagrådsremiss.

Den 2 september avgår tåget Connecting Europe Express från Lissabons centralstation och startar därmed sin resa genom Europa. Tåget är ett av EU-kommissionens initiativ under European Year of Rail. Till Sverige kommer tåget fredagen den 1 oktober och gör då ett kortare uppehåll i Stockholm. Med på tåget finns bland annat högre tjänstemän från kommissionen, EU-parlamentariker och andra inbjudna gäster. Vi ser fram emot möjligheten att i det sammanhanget ta upp bristen på kapacitet för transporter med järnväg mellan Europas industrier och städer. Trender som påverkar avregleringen av järnvägsmarknaden inom Europa och i Sverige exempelvis ökad samverkan om tidtabellsläggning bör också lyftas. Under förmiddagen den 2 oktober kommer det även att erbjudas möjlighet att gå ombord och besöka en utställning om järnvägens positiva påverkan för oss som EU-medborgare. När tåget lämnar Sverige har det några dagar kvar innan resan avslutas i Paris den 7 oktober.

Medielänkar vecka 33

Ledare: Slutsatsen är enkel – vi måste köra mindre bil

Sverige har tekniken som krävs för att nå målet och minska utsläppen i transportsektorn med 70 procent till och med 2030. Det är politiken som saknas.
Läs artikeln på dn.se

Svensk grön betong kan stoppas efter Cementadomen

Cementa miljardsatsar på att ta fram koldioxidneutral betong. Ett avslag i mark- och miljööverdomstolen hotar hela projektet och Sveriges cementtillförsel. ”Detta är synnerligen problematiskt för Sverige”, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa, i en TN-intervju.
Läs artikeln på tn.se

Framtida trafikplaner ignorerar klimatmålen

Trafikforskare: Trafikverkets plan B är ett bensinpris på 50 kronor litern.
Läs artikeln på aftonbladet.se

Infrastrukturministerns blå dunster om järnvägsutbyggnaden

Regeringens besked om Norrbotniabanan är inte ett exempel på expansiv realpolitik. Det rör sig i stället om politisk kommunikation som är allt annat än hederlig, skriver Nils-Axel Öberg och Björn Öberg.
Läs artikeln på dagenssamhalle.se

Trafikverket måste lära sig räkna

Ledamöterna i riksdagens trafikutskott som Järnvägar.nu intervjuat är eniga om att Trafikverket måste bli bättre på att bedöma kostnaderna för infrastrukturprojekt. Men i övrigt är åsiktsskillnaderna stora.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

HS2 reveals pioneering viaduct design which cuts carbon use

The innovative ‘double composite’ approach will be used on the Wendover Dean Viaduct, aiming to help HS2 cut its carbon footprint while delivering a lighter, stronger and more elegant structure.
Läs artikeln på globalrailwayreview.com

EU-kommissionen: Danmark tillämpar inte alla europeiska tågregler

EU -kommissionen anser att Danmark inte tillämpar det europeiska järnvägsdirektivet till fullo. Den danska regeringen håller delvis med om detta.
Läs artikel på transportochlogistik.se

Debatt: Viktigt att bygga nya Ostkustbanan så snart som möjligt

Under sommaren har frågan om företagsetableringar lyfts upp i lokala tidningar i Västernorrland, med anledning av Sundsvallsregionens gemensamma erbjudande till Northvolt. Att partier på hela det politiska spektrumet ser fördelarna i att fler företag etablerar sig i länet är välkommet. Fler företag ger fler arbetstillfällen, fler människor som vill bosätta sig i vår region och ett allmänt ökat välstånd.
Läs artikeln på st.nu