Hoppa till innehåll
tågvärd framför öppna tågdörrar

Remissmöte inför Nationell plan

Som bekant presenterade Trafikverket nyligen förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033. Tågföretagen lämnade en första kommentar i början av december. Självfallet är det bra att 80 procent av investeringarna går till järnväg, efter årtionden av underinvesteringar i järnvägssystemet. Underhållet av landets infrastruktur kräver dock mer. Och flertalet viktiga åtgärder ligger mycket sent i planen eller senare – färdigställande av större objekt tillåts för närvarande ta närmare 20 år från planeringsstadiet. Vinterkylan i norra Sverige hindrar inte att Norrland just nu är stekhett för industriinvesteringar. Då är det verkligen beklagligt om stödjande infrastruktur byggs färdigt många år efter industrins exceptionella nyetableringar. Samtidigt står Fehmarn Bält-förbindelsen klar redan 2028 och planens innehåll räcker inte för att möte de transportflöden som då blir ett faktum. Mer effekt skulle uppnås om mer anslagsmedel tillförs och/eller alternativa finansieringsarrangemang tillåts komma på plats

Nu finns möjlighet att påverka dessa skeenden! Infrastrukturdepartementet har skickat ut Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 på remiss till den 28 februari 2022. Vår nygamle infrastrukturminister Tomas Eneroth har betonat att ändringar av Trafikverkets förslag kan ske och regeringen är mottaglig för goda synpunkter.

I denna anda håller Tågföretagen ett remisseminarium den 22 december, med food-for-thought inför julledigheten. För ytterligare detaljer och anmälan, se inbjudan till Espressomöte den 22 december.

Läs mer

Tågföretagens nyhetsbrev 2021-12-03: Plan 2022-2023 – små steg i rätt riktning