Hoppa till innehåll
roberto maiorana foto: Hans Ekestang
Foto. Hans Ekestang

Maiorana intar GD-posten!

Roberto Maiorana blir ny generaldirektör för Trafikverket från den 1 mars 2022. Det är ett välkommet besked, både att en ny generaldirektör äntligen utsetts och att det blev Roberto. I sin nuvarande roll – som chef för trafikplanering – har Roberto lett Trafikverkets samverkan med Tågföretagen och andra aktörer för att stärka järnvägens totala leverans i ett såväl ålderstiget som alltför begränsat järnvägssystem. Denna effektiva samverkan har varit en förutsättning för att systemet som helhet levererar allt bättre resultat i form av kapacitet och punktlighet. Stort grattis Roberto – vi ser fram emot att fortsätta den goda dialogen med dig i din nya roll!

Mer om Trafikverket. Enligt ett föreläggande från Transportstyrelsen måste Trafikverkets banavgifter för godstrafik justeras så att de följer kraven i järnvägslagen. Transportstyrelsen anser att Trafikverket inte kan inte befrias från kravet att ta ut avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur motsvarande full marginalkostnad, som föreskrivs av EU-direktiv. Myndigheten kräver att ökningen ska införas senast till 2025. I klartext handlar föreläggandet om att Transportstyrelsen anser att anpassningen av banavgifterna ska ske snabbare än Trafikverkets nuvarande plan, som innebär anpassning till 2028. En nyckelformulering i myndighetsföreläggandet är dock att järnvägslagen ger olika möjligheter att kompensera vissa typer av trafik, till exempel genom miljökompensation för godstrafikSlutsatsen är att om miljökompensationen används smart av regeringen så kan ”problemet” med ökande banavgifter som en följd av EU:s reglering elimineras. För varje krona som banavgifterna ökar kan en krona betalas åter i form av miljökompensation.

Veckans media innehåller nya bevis på järnvägens ökande popularitet och tillväxt. Vi länkar också till ett par remisseminarium där Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan 2022–2033 diskuteras. Vi noterade även att Timbros tidskrift Smedjan staplade alla argument för att de samhällsekonomiska kalkylmodellerna levererar sanningar. Tågföretagen håller inte med utan anser tvärtom att dessa modeller är bristfälliga. Den engagerade läsaren erinras om att till temat kalkylmodeller har problematiserats återkommande, inte minst inom riksdagens väggar 2015 och 2018, samt kommenterats av Tågföretagen i följande debattinlägg: Beslut om stambanorna måste bygga på rättvisande kalkylerReplik: De samhällsekonomiska kalkylerna måste göras om och Forskarna polariserar debatten med tvärsäkra påståenden om nya stambanor.

Tågföretagen är slutfasen av arbetet med remissvaret till Trafikverkets förslag till nationell infrastrukturplan 2022-2033. Vill du läsa den senaste versionen av remissvaret hittar du det på tagforetagen.se.

Trevlig helg!

Onlineföreläsning om nya LAS

Den 1 juli 2022 får Sverige en ny reviderad Lag om anställningsskydd, LAS. Samtidigt träder överenskommelsen om LAS och omställning som ingåtts mellan Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal (det nya Huvudavtalet) i kraft. Även om det är lång tid kvar innan de nya reglerna börjar gälla, oktober i år, kan det vara bra att redan i ett tidigt skede skaffa sig en uppfattning om vad reglerna kommer att innebära.

Nya LAS innebär förändringar som påverkar såväl arbetsgivarens som arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter. Almegas chefsjurist Jonas Stenmo redogör för dessa viktiga förändringar i lagen i en onlineföreläsning som Tågföretagens medlemmar kan nå via Arbetsgivarguiden (länken kräver inloggning)

Medielänkar vecka 7

Ny generaldirektör för Trafikverket

Regeringen har i dag beslutat att utse Roberto Maiorana till generaldirektör och chef för Trafikverket. Roberto Maiorana är i dag chef för ett av Trafikverkets verksamhetsområden. Han tillträder den 1 mars 2022.
Läs pressmeddelandet på regeringen.se

Trafikutsläppen minskar – men inte tillräckligt

Trots ökad trafik minskade utsläppen från vägarna förra året – dock inte med i närheten så mycket som krävs för att nå klimatmålen. Reduktionsplikten, som är en av orsakerna till det skenande bränslepriset, är en nyckel för att komma dit, enligt Trafikverket.”
Läs artikeln på svd.se

Interpellation riksdagen: Infrastrukturminister Tomas Eneroth försvarar satsningen på nya stambanor

Hearing med Infrastrukturdepartementet om Trafikverkets förslag till Nationell Plan 2022–2033

Tågföretagens bidrag efter ca 1.54.
Se hearingen på youtube.se

Infrastrukturen till framtiden – Byggföretagens remissvar på nationell plan

Se Byggföretagens remisseminarium. Gustaf Engstrand, näringspolitisk chef Tågföretagen och Pär Helgesson, ansvarig samhällskontakter SJ AB medverkade.
Se seminariet på vimeo.com

Fler containrar på järnväg

Andelen containrar som transporteras på järnväg till och från Göteborgs hamn fortsätter att öka och kan i år nå en halv miljon. Tågpendlarna till hamnen kör allt fler turer.
Läs artikeln på jarnvagar.nu

Två nya direktlinjer för Green Cargo

Ökad efterfrågan på intermodala järnvägstransporter har lett till att statliga Green Cargo i januari startade två nya linjer från Göteborg respektive Trelleborg.
Läs artikeln på transportnytt.se

Ohållbar e-handel fortsätter öka

Pandemin gav e-handeln ett uppsving. Men hållbarhet har inte prioriterats. Snabbhet, billighet och enkelhet har varit ledord. Sveriges Natur följer ett paket i en bransch som vill bli mer hållbar, men där verklig förnyelse kräver genomgrip­ande förändringar.
Läs artikeln på sverigesnatur.se

Fantastiska snabbtåg – dokumentär på SVT

När det franska TGV-tåget presenterades förändrade det synen på snabbtåg och blev starten på en stor förändring för tågresandet. Plötsligt kunde man resa komfortabelt i över 300 km/h. Men vägen till snabbtågen började redan på 1950-talet när lättare och snabbare elektriska lok togs fram. Sedan dess har mycket hänt och världen över byggs nya snabba tåglinjer upp. Följ med på en punktlig tur i snabbtågets spår.
Se dokumentären på svtplay.se

Foto: Hans Ekestang